Новости

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних згідно з п. 198.5 ПКУ погоджено Мінфіном

27.04.2017 / 19:00

Згідно зі ст. 1201 Податкового кодексу за порушення граничного строку, визначеного ст. 201 Кодексу для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (дал — ЄРПН), або відсутність такої реєстрації передбачено, що до платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН, застосовуються штрафні санкції у визначених розмірах.

Проте штрафні санкції, передбачені цією статтею, не застосовуються у разі порушення граничного строку реєстрації податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, зокрема згідно з підпунктом «б» цього пункту — в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 Кодексу та операцій, передбачених п. 197.11 ст. 197 Кодексу).

Таким чином, у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені відповідно до ст. 1201 Кодексу, крім податкових накладних, складених відповідно до пп. «б» п. 198.5 ст. 198 Кодексу

(Лист Мінфіну України від 14.04.2017 р. № 11310-09-10/10306)