Новости

Майновий податок: як дізнатися про розмір ставок

12.05.2017 / 15:40

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території  також встановлюються органами місцевого самоврядування (п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу).

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Копія прийнятого місцевою радою  рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (пп. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу).

Крім того, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Таким чином, інформацію про ставки місцевих податків і зборів можна отримати у ДПІ за місцем розташування об'єкта оподаткування та/або на веб-сайтах місцевих рад.