Новости

Як розрахувати суму податкового зобов’язання у разі випуску тимчасово ввезених товарів у вільний обіг?

25.05.2017 / 14:30

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами (частина сьома ст. 106 Митного кодексу). Для нарахування митних платежів при оформленні митної декларації у митному режимі імпорту відповідно до ст. 31 Митного кодексу застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації.

Крім того, за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу (частина сьома ст. 106 Митного кодексу).

Згідно з абзацом першим п. 100.1 ст. 100 Податкового кодексу розстроченням грошових зобов'язань є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення грошових зобов'язань.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку процентів з сум податкових зобов'язань застосовується база оподаткування та розмір облікової ставки Нацбанку України на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

При цьому до бази оподаткування ПДВ не включаються суми процентів із сум податкових зобов’язань по миту.

Відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, для процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, застосовуються:

коди видів надходжень: по миту — «056», по податку на додану вартість —«057»;

коди бюджетної класифікації: по миту — «15010100», по податку на додану вартість — «14070100».

У додатку до листа наведено приклади заповнення графи 47 МД  щодо нарахування мита, ПДВ та процентів з сум податкових зобов'язань.

(Лист ДФС України від 22.05.2017 р.  № 12767/7/99-99-19-01-01-17)