Новости

Як визначити середньозважене значення показника рентабельності зіставної юридичної особи

01.06.2017 / 13:40

Розрахунок фінансових показників (показників рентабельності), які використовуються для розрахунку середньозваженого значення зіставної юридичної особи, здійснюється відповідно до пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу.

Для визначення середньозваженого значення показника рентабельності зіставної юридичної особи використовуються дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображені за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за декілька податкових періодів (років) за формулою:

Rcp = (SPn/SDn) х 100,

де Rcp  — середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи;

Pn — значення даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року), що відображаються у чисельнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності зіставної юридичної особи згідно з пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу;

Dn - значення даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року), що відображаються у знаменнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності зіставної юридичної особи згідно з пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу, а саме:

1) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується валова рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

2) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується валова рентабельність собівартості, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

3) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується чиста рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

4) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується чиста рентабельність витрат, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

5) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність операційних витрат, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших, пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

6) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність активів, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовується у контрольованих операціях відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

7) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність капіталу, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень капіталу (суми необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов’язань) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

8) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується інша рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень усіх чисельників, які використані при розрахунку рентабельності зіставної юридичної особи відповідних періодів, до суми значень всіх знаменників, які використані при розрахунку рентабельності відповідних періодів цієї юридичної особи.

У разі відсутності окремих даних бухобліку та фінзвітності, які необхідні для  розрахунку показника рентабельності окремого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи, показники бухобліку та фінзвітності такого періоду (року) не використовуються при розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності такої особи.

(Лист ДФС України від 26.05.2017 р.  №13539/7/99-99-15-02-01-17)