Новости

Изменения относительно корпоративных договоров уже действуют

20.02.2018 / 13:40

Президент Петр Порошенко подписал Закон № 1984-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

Законом внесены изменения, в соответствии с которым:

Гражданский кодекс дополнен предложениями такого содержания:

безвідклична довіреність з корпоративних прав видається відповідно до закону, що регулює діяльність відповідних господарських товариств;

виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін;

у разі порушення боржником негативного зобов’язання кредитор незалежно від сплати неустойки та (або) відшкодування збитків і моральної шкоди має право вимагати припинення дії, від вчинення якої боржник зобов’язався утриматися, якщо це не суперечить змісту зобов’язання. Така вимога може бути пред’явлена кредитором і в разі виникнення реальної загрози порушення такого зобов’язання.

Закон Украины «Про господарські товариства» дополнен ст. 511 «Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю» и ст. 512 «Безвідклична довіреність з корпоративних прав».

Закон Украины «Про акціонерні товариства» дополнено ст. 261 «Договір між акціонерами товариства» и ст. 262 такого содержания: «Безвідклична довіреність з корпоративних прав».

Закон вступил в силу 18.02.2018 г.

Порядок и условия заключения корпоративных договоров, в которых одной из сторон является государство, хозяйственное общество, в котором часть государства составляет 100 % и (или) юридические лица, в которых государству или таким хозяйственным обществам прямо или опосредованно принадлежит 25 и более процентов уставного капитала, определяются отдельным законом.

(Закон Украины от 23.03.2017 р. № 1984-VІІІ)