Новости

«Єдине вікно подання електронної звітності»: добавлены новые версии документов

27.06.2018 / 16:00

На официальном портале ГФС Украины  по состоянию на 22.06.2018 г. обнародован перечень изменений и дополнений (версия 1.26.8.0) к специализированному клиентскому программному обеспечению для формирования и представления отчетности в «Єдине вікно подання електронної звітності».

Новые версии документов

Во исполнение приказа Минфина Украины от 23.03.2018 г. № 381 добавлены новые версии документов:

F0200120 — Податкова декларація з податку на додану вартість (фізична особа);

F0200420 — Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»;

F0215220 — Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»;

F0200520 — Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»;

F0299820 — Додаток 4 «ЗАЯВИ про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)»;

F0215120 – Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

F0299320 — Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»;

F0215720 — Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))»;

F0215820 — Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)»;

F0215320 — Додаток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (Д9)»;

F0217020 — «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»;

F0215520 — «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»;

J0200120 — Податкова декларація з податку на додану вартість (юридична особа);

J0200520 — Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»;

J0215220 — Додаток 2 «Довідка про суму від/ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»;

J0200620 — Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»;

J0299820 — Додаток 4 «ЗАЯВИ про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)»;

J0215120 — Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

J0299320 — Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»;

J0215720 — Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))»;

J0215820 — Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)»;

J0215320 — Додаток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (Д9)»;

J0217020 — «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок»;

J0215520 — «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України».

 

В целях обеспечения приема и автоматизированной обработки финансовой отчетности банков, являющейся дополнением к налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с п. 46.2 ст. 46 Налоговового кодекса добавлены новые версии документов:

J0902203 — Звіт про фінансовий стан (Баланс);

J0902303 — Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

J0902603 — Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

J0902703 — Звіт про рух грошових коштів за прямим методом;

J0902803 — Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

J0903701 — Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати).

Для обеспечения приема Уведомления в электронном виде по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 04.04.2018 г. № 405, добавлена новая версия документа:

J0144702 — Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту.