Новости

Как заполняются Приложения 1, 5 и 9 к декларации по НДС: разъяснения от ГФС

17.07.2018 / 14:30
Как заполняются Приложения 1, 5 и 9 к декларации по НДС: разъяснения от ГФС

Приказом Минфина Украины от 23.03.2018 г. № 381 внесены изменения в Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (далее — Порядок) и формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее — декларация), утвержденных собственным приказом от 28.01.2016 г. № 21 (далее — приказ № 21). В частности, изменения к Приложению 1 (Д1), Приложению 5 (Д5) и Приложению 9 (Д9) изложены в новой редакции и определены особенности их заполнения.

В соответствии с п. 2 раздела VІІІ приказа № 21 представление налоговой отчетности по форме, которая учитывает изменения, внесенные приказом № 381, впервые может осуществляться за отчетный период — июнь 2018 г. (предельный срок представления — 20.07.2018 г.), ІІ квартал 2018 г. (предельный срок представления — 09.08.2018 г.).

Додаток 1 (Д1)

У таблиці 1 додатка 1 (Д1) «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу» передбачено окремі рядки для відображення коригування податкових зобов’язань у розрізі умовних ІПН 600000000000, визначених за ставкою 7 та ставкою 20 %, які переносяться до рядків 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, Додаток 1 (Д1) доповнено таблицями 1.1 та 1.2.

В таблиці 1.1 відображаються відомості з таблиці 1 (Д1) (додаток 1) про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації.

Наприклад, у таблиці 1.1 додатка 1 (Д1) до декларації за червень 2018 р. зазначаються розрахунки коригування на збільшення суми компенсації, які були складені починаючи з 01.06.2018 р. по 30.06.2018 р. включно та на дату подання декларації не зареєстровані в ЄРПН.

В таблиці 1.2 відображаються відомості про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01.07.2015 р. та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1)).

Наприклад, у таблиці 1.2 додатка 1 до декларації за червень 2018 р. зазначаються розрахунки коригування на збільшення суми компенсації, які були складені починаючи з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р. включно та на дату подання декларації не зареєстровані в  ЄРПН.

Відомості до таблиці 1.2 додатка 1 (Д1) вносяться одноразово (у декларації за звітний (податковий) період — червень 2018 р. (ІІ квартал 2018 р.)).

Додаток 5 (Д5)

У таблиці 1 додатка 5 (Д5) «Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України» передбачено окремі рядки для відображення показників в розрізі умовних ІПН 600000000000, які переносяться до рядків 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, Додаток 5 (Д5) доповнено таблицями 1.1 та 1.2.

В таблиці 1.1 відображаються відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми ПДВ, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період.

Наприклад, у таблиці 1.1 додатка 5 (Д5) до декларації за червень 2018 р. зазначаються податкові накладні, складені у червні 2018 р., які на дату подання декларації не зареєстровані в ЄРПН, суми ПДВ за якими включені до складу податкових зобов’язань у декларації за червень 2018 р.

В таблиці 1.2 зазначаються відомості про суми ПДВ, вказані в податкових накладних, складених з 01.07.2015 р. та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди.

Наприклад, у таблиці 1.2 додатка 5 (Д5) до декларації за червень 2018 р. зазначаються податкові накладні, які були складені з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р. включно та на дату подання декларації за червень 2018 р. не зареєстровані в  ЄРПН, суми ПДВ за якими були включені до складу податкових зобов’язань у деклараціях за звітні (податкові) періоди, що передували звітному (податковому) періоду — червень 2018 р.

Відомості до таблиці 1.2 додатка 5 (Д5) вносяться одноразово (у декларації за звітний (податковий) період — червень 2018 р. (ІІ квартал 2018 р.)).

Додаток 9 (Д9)

У таблиці 1 додатка 9 (Д9) «Обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН» зазначається:

у рядку 1 — обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (без ПДВ), розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН;

у рядку 2 — сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1 таблиці 1 додатку 9 (Д9).

У таблиці 2 додатка 9 (Д9) передбачено окремий рядок для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками (ПВН). Такий розрахунок новоствореними платниками здійснюється виходячи із обсягів постачання (без ПДВ) за кожний звітний (податковий) період, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється.

(Письмо ГФС Украины от 11.07.2018 г. № 21051/7/99-99-15-03-02-17)

 

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42