Новости

Податок на нерухомість: хто є платником

17.08.2018 / 09:30
Податок на нерухомість: хто є платником

Про те, хто є платником майнових податків, коли їх сплачувати та яку відповідальність передбачено за їх несвоєчасну сплату, читайте далі.

Хто є платником

Платниками податку на нерухомість є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу).

У разі якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, постає питання, хто повинен сплачувати податок на нерухомість (табл. 1).

Таблиця 1

Форма власності нерухомості

Платник

Спільна часткова власність кількох осіб

Платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

 

Спільна сумісна власність кількох осіб, поділена між ними в натурі

Спільна сумісна власність кількох осіб, не поділена в натурі

Платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом

Що є об’єктом оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу)

Перелік об’єктів нерухомості, які не є об’єктом оподаткування, визначено у пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу. До них, зокрема, належать:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • гуртожитки;
 • житлову нерухомість, непридатну для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнану такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
 • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
 • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей.

Крім того, не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, у період з 14.04.2014 р.  по 31 грудня року, в якому завершено проведення АТО.

База оподаткування

Базою оподаткування податком на нерухомість є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (пп. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу).

Слід зауважити, що база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Ставки податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

На 01.01.2017 р. мінімальна заробітна плата становила 3 200,00 грн. Отже, максимальний розмір ставки з податку на нерухомість не повинен перевищувати 48,00 грн (3 200,00 грн × 1,5 %).

Пільги

Податковим кодексом передбачено пільги зі сплати податку на нерухомість у вигляді:

 • зменшення бази оподаткування об’єк­та/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку (табл. 2).

Зауважимо, що зменшення бази оподаткування надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу);

 • додаткових пільг, що встановлюються місцевими радами та сплачуються на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Для фізичних осіб пільги з податку на нерухомість, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Таблиця 2

Вид нерухомості

Кількість
квадратних метрів,
на які зменшується база оподаткування

Квартира/квартири незалежно  від їх кількості 

На 60 м2

Житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості 

На 120 м2

Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток)

На 180 м2

Порядок обчислення

Обчислення суми податку на нерухомість з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) у такому порядку:

 • якщо платник є власником одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної на 60 або 120 м2 (залежно від типу такого об’єкта або його частки) та відповідної ставки податку (приклад 1);
 • якщо платник є власником більше ніж одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної на 60 або 120 м2 (залежно від типу такого об’єкта або його частки) та відповідної ставки податку (приклади 2 та 3);
 • якщо платник є власником об’єктів житлової нерухомості різних типів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної на 180 м2 та відповідної ставки податку (приклад 4).

Якщо платник є власником більше ніж одного об’єкта житлової нерухомості одного типу або об’єктів різних типів, у тому числі їх часток, сума податку на нерухомість розподіляється контро­люючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості (приклади 1 — 4).

Новостворена нерухомість

За новостворений (нововведений) об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою — платником податку починаючи з місяця, в якому було набуто право власності на такий об’єкт (приклад 5).

Коли право на пільгу втрачається

Пільга з податку на нерухомість не застосовується, якщо: 

 • площа квартири/квартир — 300 м2 і більше
 • площа будинку/будинків — 600 м2 і більше
 • загальна площа різних типів таких об’єктів (квартир або будинків) —  900 м2 і більше

Крім того, якщо власник нерухомості, яка є об’єктом оподаткування, здає її в оренду, лізинг, позичку або використовує у підприємницькій діяльності, тобто використовує нерухомість з метою одержання доходів, він також втрачає право на застосування пільги.

При цьому за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку збільшується на 25 000,00 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку) (приклад 6),

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42