Новости

Як заповнюється графа 1 розрахунку коригування до ПН

19.10.2018 / 13:10

ДФС України нагадала, що у розрахунку коригування зазначаються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У графі 1 розділу Б розрахунку коригування зазначається «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується».

У разі складання розрахунку коригування до податкової накладної, яку було складено за формою, затвердженою наказом № 957, у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розділу Б такого розрахунку коригування зазначається порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/