Новости

Продажа необратимых активов: по какой стоимости определяется база обложения НДС

27.10.2018 / 10:00

ДФС України розглянула питання щодо визначення бази оподаткування ПДВ операції з продажу необоротних активів (основних засобів), які використовувались у господарській діяльності та амортизувалися. При цьому фактична (договірна) вартість таких активів є меншою за вартість, яка визначена у звіті професійного оцінювача, але є більшою за їх балансову вартість.

Фіскальний орган виходить з того, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42