Новости

Переоценка инвестиционной недвижимости: осуществляется ли корректировка финрезультата

05.11.2018 / 15:00

ДФС України роз’яснено, що у разі здійснення операцій з переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється. Результат від переоцінки таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку, та відображається у складі фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 30.10.2018 р. № 4628/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/