Новости

Выкуп доли уставного фонда предприятием: когда операция признается контролируемой

06.11.2018 / 14:00

Операція платника податку — резидента з прощення/списання суми заборгованості за операціями з нерезидентом, що є пов’язаною з резидентом особою чи є резидентом країни з переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, чи його організаційно-правова форма включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, або ж такі операції здійснювались через комісіонерів-нерезидентів, підпадає під визначення контрольованої та підлягає відображенню у звіті про контрольовані операції за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

Операції із зростання капіталу за рахунок внесків учасників не підпадають під визначення контрольованих.

Одночасно з цим абзацом «а» пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ передбачено, що у разі якщо одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків, то такі юридичні особи є пов’язаними особами.

Господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами — нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ, є контрольованими операціями.

Якщо на момент викупу частки статутного фонду підприємством частка нерезидента становила 71 %, то така операція розглядається як операція з пов’язаною особою-нерезидентом і при умові досягнення критеріїв пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ операція з викупу частки статутного фонду буде визнаватися контрольованою.

/ІПК від 29.10.2018 р. № 4616/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/