Новости

Может ли ФЛП уплатить арендную плату за землю собственными средствами

06.11.2018 / 15:30

Відповідно до абзацу третього п. 1.3 Інструкції фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

Водночас п. 4 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 29.12.2017 р. № 148 встановлено, що суб’єкти господарювання, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.

Враховуючи викладене, сплату обов’язкового платежу з орендної плати за землю фізична особа — підприємець може здійснювати власними коштами (в готівковій та безготівковій формі) з урахуванням особливостей, визначених законодавством України.

/ІПК ДФС України від 26.10.2018 р. № 4600/Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК/