Новости

Взаимозачет встречных однородных требований по экспортным операциям: возможно ли?

06.11.2018 / 16:20

Пунктом 4 постанови Нацбанку України від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» визначено, що уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог:

  • в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 04.02.98 р. № 34 (у редакції постанови Правління Нацбанку України від 19.04.2016 р. № 269) (зі змінами) в російських рублях (незалежно від суми операції);
  • в інших валютах (якщо загальна сума зобов'язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500 000 дол. США).

Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку мають бути продані в порядку, установленому в пункті 2 цієї постанови.

Отже, нормативними документами не передбачена можливість проведення заліку за експортними операціями при наявності судового спору, а також за зобов’язаннями в доларах США.

/ІПК від 01.11.2018 р. № 4654/ІПК/15-32-14-02-03/