Новости

Безвозвратная помощь общественной организации: когда не теряется статус «неприбыльщика»

07.11.2018 / 08:45

ДФС України зазначено, що внесена до Реєстру неприбуткових установ і організацій громадська організація, яка отримує добровільну безповоротну допомогу на розвиток клубу, не втрачає статус неприбутковості за умови, що такі доходи використовуються такою громадською організацією виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

/ІПК від 29.10.2018 р. № 4617/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/