Новости

Нацбанк уточнил операционную цель своей процентной политики

09.11.2018 / 13:45

Посилюючи прозорість монетарної політики, Нацбанк уточнив операційну ціль своєї процентної політики.

Операційна ціль монетарної політики Нацбанку полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні, близькому до рівня облікової ставки, у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу. Індикатором рівня гривневих міжбанківських процентних ставок для цілей процентної політики визначено Український індекс міжбанківських ставок для кредитів та депозитів овернайт у національній грошовій одиниці (UIIR).

Таким чином, якщо зниження інфляції до 5 % у середньостроковій перспективі – це ціль монетарної політики, то ціль проведення монетарних операцій — це утримати значення UIIR на рівні, близькому до рівня облікової ставки (наразі — 18 %) та у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу, тобто — за кредитами овернайт (наразі — 20 %) та депозитними сертифікатами овернайт (зараз – 16 %).

Нацбанк обрав саме цей індекс UIIR  як орієнтир, оскільки його розрахунок здійснюється за чіткими правилами у щоденному режимі на базі реальних угод комерційних банків. Надійність розрахунків зі свого боку підтверджується Національним банком, який адмініструє індекс UIIR і транслює його на офіційному веб-сайті.

Відповідні доповнення щодо операційної цілі процентної політики затверджені Постановою Правління Нацбанку від 05.11.2018 р. № 117 «Про внесення зміни до Положення про основи процентної політики Національного банку України».

Довідково:

Процентна політика Нацбанку — це регулювання Нацбанком попиту та пропозиції на грошові кошти через зміну процентних ставок за своїми операціями з метою впливу на процентні ставки суб'єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій.

Змінюючи облікову (ключову) ставку, Нацбанк впливає на короткострокові процентні ставки на міжбанківському грошово-кредитному ринку, які, зі свого боку, транслюються у зміни процентних ставок за іншими фінансовими активами (зокрема державними цінними паперами) та зміни процентних ставок банків за кредитами та депозитами. Ці ставки мають безпосередній вплив на обсяги споживання та інвестицій домогосподарств і підприємств, а отже, — і на інфляцію.