Новости

При каких условиях госпредприятие освобождается от уплаты части чистой прибыли

13.11.2018 / 09:00

Включення державних комерційних підприємств та казенних підприємств до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави є обов’язковою умовою для звільнення таких установ від спрямування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі 75 %.

Крім того, державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які належать до наукових установ, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 % чистого прибутку, обрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку, спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Таким чином, якщо державні комерційні підприємства та казенні підприємства не знаходяться у Державному реєстрі наукових установ, яким надається підтримка держави, то вони не мають права на звільнення від сплати частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України.

/ІПК від 05.11.2018 р. № 4689/6/99-90-15-02-02-15/ІПК/