Новости

Бесплатная передача имущества из государственной в коммунальную собственность: как корректируется финрезультат

15.11.2018 / 08:40

ДФС України повідомлено, що операції з безоплатної передачі майна у комунальну власність у податковому обліку прирівнюються до продажу такого майна.

Платник податку, який безоплатно передає основні засоби у комунальну власність територіальній громаді, здійснює коригування фінрезультату до оподаткування відповідно до вимог ст. 138 ПКУ.

При цьому фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 ст. 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

/ІПК від 06.11.2018 р. № 4710/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/