Новости

Повторная регистрация плательщиком НДС: особенности налогообложения

15.11.2018 / 14:20

ДФС України з приводу питання щодо визначення платником ПДВ податкових зобов’язань по товарних залишках, набутих в період попередньої реєстрації платником ПДВ, зазначено, що товариство, у якого на момент анулювання попередньої реєстрації особи як платника ПДВ обліковувалися товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких під час їх придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, було зобов’язане не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування, та відобразити їх у податковій декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період.

При повторній реєстрації платником ПДВ у товариства не виникає обов’язку та підстав для коригування податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих згідно з вимогами п. 184.7 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, які були придбані товариством у період попередньої реєстрації особи як платника ПДВ.

При цьому право на перенесення суми від’ємного значення ПДВ, що виникло у товариства за період попередньої реєстрації платником ПДВ, у декларацію з ПДВ товариства, подану за період поточної реєстрації платником ПДВ, відсутнє, оскільки в такій звітності відображаються результати діяльності починаючи з дати поточної реєстрації платником ПДВ.

/ІПК від 05.11.2018 р. № 4720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/