Новости

Информация о платежах добывающих компаний и объемах добычи станет открытой

19.11.2018 / 10:00

З метою створення у видобувних галузях привабливих умов Верховна Рада України ухвалила Закон від 18.09.2018 р. № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Закон визначає правові засади регулювання та організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях в Україні.

Поширюється Закон на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також на отримувачів платежів.

У Законі, зокрема, визначено організаційно-правові засади розкриття інформації у видобувних галузях, встановлено конкретні зобов'язання щодо її розкриття, способи розкриття такої інформації і відповідальність суб'єктів за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях.

Нерозкриття інформації або порушення строків її розкриття видобувними компаніями тягнуть накладення штрафу у розмірі п'яти тисяч НМДГ (85 тис. грн), а розкриття звіту, який містить неповну інформацію про діяльність суб'єкта, тягне накладення штрафу у розмірі двох тисяч НМДГ (34 тис. грн). При цьому першим обов'язковим звітним періодом визначено 2018 р.

Закон набирав чинності 16.11.2018 р.