Новости

Если ФЛП выплачивает доход нерезиденту за оренду движимого имущества: что з налогообложением

23.11.2018 / 14:00

Фізична особа — підприємець, яка здійснює на користь нерезидента — юридичної особи виплату доходів з джерелом походження з України, зобов’язана утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата.

При цьому фізичною особою — підприємцем за підсумками звітного (податкового) періоду (кварталу, півріччя, трьох кварталів, року), в якому здійснюється на користь нерезидента - юридичної особи виплата доходів з джерелом походження з України, подається податкова декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467), та додаток ПН до такої декларації.

Реквізити рахунків для зарахування до бюджету усіх рівнів розміщено на офіційному web-пopтaлi ДФС України (www.sfs.gov.ua) в рубриці «Бюджетні рахунки».

/ІПК від 08.11.2018 р. № 4735/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК/