Новости

Рентная плата за пользование недрами: как подтвердить правомерность применения корректирующего коэффициента

27.11.2018 / 17:30

Для обґрунтування правомірності застосування коригуючого коефіцієнта (передбаченого п. 252.22 ст. 252 ПКУ) до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин  необхідно отримати довідку Форми № 3-гр від Державної служби геології та надр України.

Така форма документально підтверджує державну реєстрацію робіт з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів, за звітами про виконання яких державною експертизою затверджено запаси корисних копалин відповідної ділянки надр.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4876/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/