Новости

Если самостоятельно выявлена ошибка в отчетности по НДС: как начисляется пеня

28.11.2018 / 17:00

З урахуванням положень ст. 129 ПКУ розрахунок пені на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків у податковій звітності (звітних/нових звітних/уточнюючих податкових деклараціях/ розрахунках), здійснюється:

  • · на суму погашеного грошового зобов’язання (його частини) (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності та без урахування пені);
  • у день фактичного погашення грошового зобов’язання (його частини);
  • · за період починаючи з 91-го календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати, визначеного платником податків узгодженого грошового зобов’язання, та з урахуванням дати відображення такого грошового зобов’язання в ІКП;
  • · по день погашення такого грошового зобов’язання включно, у тому числі по вихідний або святковий день;
  • · із розрахунку 100% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний день прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини); за формулою:

           ∑погашення грошового зобов’язання × Кднів : 100% × UНБУ × 1,0
Y = ---------------------------------------------------------------------------
                                                 R

де:

Y — сума пені, що нараховується на фактично погашену суму грошового зобов’язання (завжди округлюється до другого знака після коми);

∑погашення грошового зобов’язання — фактично погашена з порушенням законодавчо встановленого строку сума грошового зобов’язання (його частини);

Кднів — кількість календарних днів прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини);

Uнбу — облікова ставка Нацбанку України, що діяла на кожний день прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини);

1,0 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 100% річних Uнбу;

R — кількість днів у календарному році.

Таким чином, у разі якщо зміни до податкової звітності було внесено платником після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за звітний період, за який виправляється помилка, то пеня нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день погашення такого податкового зобов’язання.

Враховуючи, що в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок не передбачено графу для самостійного нарахування суми пені у разі заниження податкового зобов’язання, то така сума розраховується в інформаційній системі органів ДФС згідно з реалізованим в ITC «Податковий блок» алгоритмом, розробленим з урахуванням вимог п. 129.9 ст. 129 ПКУ.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4882/6/99-99-07-02-01-15/ІПК/