Новости

Дивиденды на пользу нерезидентов: как облагаются налогом

29.11.2018 / 09:00

ДФС України повідомлено, що резидент, що здійснює перерахування грошових коштів на користь уповноваженої нерезидентом особи (фактора), які за своєю економічною суттю є виплатою доходу з джерелом його походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидентів-акціонерів, утримує податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, без права на застосування преференцій, встановлених положеннями чинних міжнародних договорів України.

/ІПК від 22.11.2018 р. № 4923/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/