Новости

Что указывать при представлении дополнения к декларации по прибыли

30.11.2018 / 18:00

ДФС України роз’яснено, що за необхідності платник податків може подати разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Якщо підприємство подає доповнення до декларації, воно нумерує їх і вказує суть, зміст доповнення.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/