Новости

Получили несколько авансов в течение дня по одному договору: сколько НН составлять?

05.12.2018 / 14:00

З приводу  питання щодо порядку складання податкових накладних в разі декількох поставок в один день за однією специфікацією до одного договору поставки ДФС України зазначила таке.

Періодичність складання податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця, у тому числі і зведених податкових накладних за операціями з постачання, які мають ритмічний характер, може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

У випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того самого покупця за один і той самий товар в межах одного і того самого договору не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде складено одну податкову накладну на загальну суму таких авансових платежів.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42