Новости

Возврат аванса неплательщику НДС: как заполнить расчет корректировки

06.12.2018 / 10:40

Якщо продавцем — платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то продавець — платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

У верхній лівій частині розрахунку коригування, який складеться продавцем при поверненні авансу покупцю неплатнику, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини проставляється позначка «X» та зазначається тип причини 02 — Складена на постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

При поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «–» окремо в кожній графі.

У графі 2.1 зазначається код причини коригування «103».

Слід зазначити, що у розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 р. до податкових накладних, складених до 01.04.2016 р., мають зазначатись умовні індивідуальні податкові номери покупця, які вказані у податкових накладних, до яких вони складені.

ЗІР, категорія 101.15