Новости

Как облагаются налогом доходы нерезидента по операциям по продаже корпоративных прав

06.12.2018 / 13:35

ДФС України зазначено, що доходи нерезидента у вигляді прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця здійснення зазначених операцій. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/