Новости

Работа с документами и их хранение в банковской системе

12.12.2018 / 09:45

Нацбанк постановою від 27.11.2018 р. № 130 затвердив «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (далі — Правила).

Ці Правила затвердженні з метою систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі. Крім того, їх застосування також сприятиме зменшенню витрат на формування та зберігання документів у Нацбанку та банках України.

З набранням чинності цих Правил у банківській системі з’являється перспектива зберігання документів тимчасового терміну зберігання лише в електронному вигляді.

Завдяки систематизації та уніфікації статей, а також усуненню дубляжу та видаленню неактуальних видів документів Правила скоротились. У новому вигляді вони побудовані за функціонально-галузевою ознакою, складаються з  ХІІІ розділів, включають 50 глав та вміщують 600 статей.

Правила, як і раніше, визначають:

  • організацію якісного поповнення Національного архівного фонду (далі — НАФ);
  • види документів, що створюються під час діяльності Нацбанку України та банків України;
  • строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Строки зберігання документів визначені у Переліку диференційовано за трьома групами:

  • у Нацбанку;
  • у банках, у діяльності яких створюються документи НАФ;
  • у банках та їх відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), у діяльності яких не створюються документи НАФ.

Зазначені у переліку строки зберігання документів є мінімальними і не підлягають скороченню. Разом з цим у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ.

Постанова Правління Нацбанку від 27.11.2018 р. № 130 набирає чинності з 01.01.2019 р.

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42