Новости

НСЛ в 2019 году: рассчитываем правильно

13.12.2018 / 11:30
НСЛ в 2019 году: рассчитываем правильно

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі — Закон), який набере чинності з 1 січня 2019 р., розмір мінімальної заробітної плати становитиме:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 4 173 грн (на сьогодні — 3 723 грн);
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 25,13 грн (на сьогодні — 22,41 грн).

Ще одна величина, яка впливатиме на розмір об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб, прожитковий мінімум для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установлений Законом на 1 січня 2019 року, — 1 921 грн.

Так, від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць) станом на 1 січня 2019 р. залежить розмір податкової соціальної пільги.

Згідно з пп. 169.1.1 ст. 169 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

У 2019 р. її базовий розмір (100 %) становитиме: 1 921 грн × 50 % = 960,50 грн.

Відповідно до абзацу першого пп.169.4.1 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг — суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Отже, у 2019 р. цей поріг становитиме: 1 921 грн × 1,4 = 2 690 грн.

У разі якщо заробітна плата більша, ніж 2 690 грн і немає інших пільг, встановлених ПКУ, податкова соціальна пільга не застосовується.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, що передбачені пп.169.1.2 ст.169 ПКУ, визначається як добуток порогу застосування ПСП та відповідної кількості дітей.

Приклад.

Застосуємо ПСП на дітей. У матері трьох дітей віком до 18 років сума нарахованої заробітної плати становить 7 500,00 грн. Працівниця надала заяву на застосування ПСП згідно з пп. 169.1.2 ст. 169 ПКУ з відповідними документами згідно з Порядком №1227 та має право на застосування ПСП підвищеного розміру, оскільки її дохід менше ніж 8 070,00 грн (2 690,00 грн × 3). Батько дітей таким підвищеним розміром порогу застосування ПСП не користується.

Розмір військового збору: 7 500,00 × 1,5 % = 112,5 грн.

ПСП становитиме 2 881,50 грн (по 960,50 грн на кожну дитину).

ПДФО: (7 500,00 – 2 881,50) × 18 % = 831,33 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 7 500,00 – 112,5 – 831,33 = 6 556,17 грн.

Головне управління ДФС у Львівській області