Новости

НН составлена без факта осуществления хозяйственной операции: как привести в соответствие показатель ∑перевищ

13.12.2018 / 17:00

У разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку може скласти розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в такій податковій накладній (не підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

При цьому суми ПДВ, зазначені у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах при обчисленні реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою п. 2001.З ст. 2001 ПКУ.

Тобто дії платника стосовно безпідставного складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних без фактичного здійснення господарських операцій, за якими відповідно до норм ПКУ складаються та реєструються податкові накладні в ЄРПН, призводять до виникнення ∑перевищ та відповідного зменшення реєстраційної суми на суму ПДВ, зазначену у таких безпідставно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та розрахунках коригування до них.

Наказом Мінфіну України від 17.09.2018 р. № 763 внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, які діють з 01.12.2018 р.. Зокрема, п. 24 цього Порядку визначено особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг («зайво складених» податкових накладних), у тому числі якщо до набрання чинності Порядком № 763 до «зайво складеної» податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування.

Так, у разі якщо до 01.12.2018 р. до «зайво складеної» податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, в результаті реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в «0», платник податку з метою приведення показника ∑перевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку платника податку може скласти ще один «інформаційний» розрахунок коригування до такої «зайво складеної» податкової накладної.

Водночас норми п. 24 Порядку № 763 не застосовуються у разі складання розрахунків коригування до податкових накладних, що були складені без факту здійснення господарської операції. Такі розрахунки коригування складаються у звичайному порядку.

Таким чином, у разі наявності підстав, визначених п. 24 Порядку №763, платник податку з метою приведення показника ∑перевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку може скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідний розрахунок коригування у порядку, встановленому зазначеним пунктом.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5063/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/