Новости

Разные периоды приобретения и возврата товара: как определяется стоимостный критерий КО

17.12.2018 / 16:30

Для визначення вартісного критерію контрольованої операції враховуються здійснені господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Якщо придбання та часткове повернення цього самого товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції в цьому звітному році враховується вартість поставки, зменшена на вартість поверненого товару.

У разі якщо придбання відбулось в одному звітному календарному році, а часткове повернення відбулось у наступному році, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції у календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість придбаного товару. При цьому в наступному році вартість частково поверненого товару не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій при визначенні такого критерію.

При заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) зазначається, зокрема:

  • у графі 17 «Кількість» — кількість предметів операції;
  • у графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)» — вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

Тобто у графах 17 та 20 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту повинні відображатися, відповідно, кількість та вартість поставки, зменшені на кількість та вартість поверненого цього самого товару протягом одного звітного календарного року.

Щодо врахування суми попередньої оплати за товар при визначенні вартісного критерію контрольованої операції, то згідно з пп. 9.2 п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг не визнається витратами й не включається до звіту про фінансові результати.

Враховуючи те, що сума попередньої оплати за товар (повернутої попередньої оплати) не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції така операція не враховується і не відображається у Звіті.

ЗІР категорія 137.03

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42