Новости

Если увеличено/уменьшено налоговое обязательство: как исправлять суммы авансовых взносов в размере 2/9 налога на прибыль

18.12.2018 / 14:00

У разі якщо за результатами перевірки контролюючим органом збільшено/зменшено податкове зобов’язання, задеклароване платником податку на прибуток за три квартали 2016 р., то платник податку повинен здійснити перерахунок суми щомісячних авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток відповідно до ст. 50 ПКУ, а саме: в уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі — декларація), або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням додатка ВП.

При цьому залежно від обраного способу виправлення помилок збільшення/зменшення суми податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду по авансовому внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, розрахованого за три квартали 2016 р., відображається у рядку 26 уточнюючої декларації або у рядку 26 таблиці 2 додатка ВП до декларації. При збільшенні суми податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду по авансовому внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пеня відповідно до пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ, які відображаються у рядках 29, 30 уточнюючої декларації та 28, 29 таблиці 2 додатка ВП до декларації.

На підставі п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник податків може подати разом з такими деклараціями доповнення до них, складене за довільною формою з поясненням мотивів подання.

ЗІР (категорія 102.23)

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42