Новости

Заявление о внесении сельхозтоваропроизводителя в Реестр получателей бюджетной дотации: в какие сроки подается

19.12.2018 / 10:00

Законом України від 24.06.2004 р. № 1877 «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон № 1877) встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Порядок ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації затверджено постановою КМУ від 21.02.2017 р. № 179 «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою». Згідно з цим Порядком заява подається протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період (місяць), в якому досягнуто необхідних обсягів питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів.

ПКУ визначено строки подання податкових декларацій, зокрема для звітного періоду, що дорівнює календарному місяцю, — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

Згідно з п. 49.20 ст. 49 ПКУ якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Виходячи з викладеного, граничний термін подання заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру переноситься на перший робочий день після останнього дня строку подання заяви, якщо цей день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день.

За матеріалами ГУ ДФС у Миколаївській області