Новости

Зачисление суммы отрицательного значения НДС в счет погашения долга по другим платежам, в частности пошлины и дополнительного импортного сбора: возможно ли

19.12.2018 / 12:00

Сума від’ємного значення податку зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

У разі відсутності податкового боргу з ПДВ сума від’ємного значення податку:

  • підлягає бюджетному відшкодуванню на поточний рахунок платника податку (за відповідною заявою платника податку);
  • та/або зараховується у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів (у тому числі мита (додаткового імпортного збору)), що сплачуються до Державного бюджету України;
  • та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5143/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/