Новости

Осуществление освобожденных от налогообложения операций: особенности заполнения НН

20.12.2018 / 10:00
Осуществление освобожденных от налогообложения операций: особенности заполнения НН

Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

При цьому згідно з п. 201.3 ст. 201 ПКУ у разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком.

Згідно з п. 17 Порядку заповнення податкової накладної у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I — X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;

у рядку IX — загальний обсяг постачання товарів/послуг.

Рядки II — VIII розділу А не заповнюються.

До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг; 

у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг; 

у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

у графі 8 — має бути зазначено код ставки 903;

у графі 9 — код відповідної пільги з Довідниками податкових пільг;

у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

графа 11 — не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються).

ЗІР, категорія 101.16