Новости

В каких строках декларации по прибыли отражать амортизационные разницы

20.12.2018 / 17:00

ДФС України роз’яснено, що оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) не відносяться до основних засобів, то різниці за такими активами не виникають.

У рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5158/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/