Новости

Если есть переплата по НДС, будет ли ответственность за неуплату задекларированного обязательства по НДС?

21.12.2018 / 10:00

Згідно з п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ перерахування коштів до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду здійснюється з рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ (далі —  СЕА ПДВ) платника.

Невикористання платником податку рахунку в СЕА ПДВ призводить до не поповнення такого рахунку, відповідно, до незбільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, до заборгованості по рахунку в СЕА ПДВ та до розбіжностей між даними СЕА ПДВ та інтегрованою карткою платника податку.

З метою своєчасного і повного розрахунку з бюджетом платник має забезпечити наявність достатньої суми коштів на своєму рахунку в СЕА ПДВ.

ПКУ не передбачена відповідальність за несвоєчасне перерахування/неперерахування коштів з рахунку в СЕА ПДВ до державного бюджету.

При цьому, відповідно до п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ штрафні санкції та пеня, передбачені ПКУ, за порушення строків, установлених ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань з ПДВ, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у СЕА ПДВ у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету.

ЗІР, категорія 101.27