Новости

При каких условиях при предоставлении платных услуг бюджетным научным учреждением налог на прибыль не уплачивается

21.12.2018 / 13:00

ДФС України зазначено, що державна бюджетна наукова установа, внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не сплачує податок на прибуток підприємств з доходів, отриманих від надання платних послуг згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність відповідних організацій, за умови, що кошторисом бюджетної установи передбачено отримання таких надходжень і вони використовуються нею виключно для фінансування діяльності такої неприбуткової організації у встановленому порядку. У разі недотримання неприбутковою установою вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така установа підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5114/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/