Новости

Нацбанк упростит порядок надзора за валютными операциями

21.12.2018 / 14:30

Нацбанк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акта, розроблений на виконання норм Закону України «Про валюту і валютні операції» і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері.

Розроблений проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції є одним з ключових у переході від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом «більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги».

Документом визначаються ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення банками/небанківськими фінансовими установами/ операторами поштового зв’язку додаткового аналізу транзакцій. Це, зокрема, неспівпадіння обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності, невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта, значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості, використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.

За відсутності окреслених індикаторів уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з веденням у дію Закону «Про валюту та валютні операції» з 07.02.2019 р. з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.

Крім того, зазначеним проектом Положення Нацбанк скасовує низку процедурних вимог до уповноважених агентів. Зокрема, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій із залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.

Після ухвалення і введення в дію зазначеного документа з 07.02.2019 р. чинне Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління Нацбанку від 15.08.2016 р. № 369, втратить свою чинність.