Новости

Уменьшаете финрезультат на сумму отрицательного значения прошедших налоговых периодов — не забудьте подать Отчет о суммах налоговых льгот

21.12.2018 / 16:00

ДФС України пояснила, що фінрезультат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Платники податку на прибуток застосовують різницю, передбачену пп. 140.4.2 ст. 140 ПКУ, незалежно від обсягу річного доходу за останній річний звітний період та прийнятого рішення щодо некоригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці, визначені розділом III Кодексу.

Для відображення цієї суми передбачено рядок 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Крім того, такому платнику необхідно подати Звіт про суми податкових пільг.

Оскільки річний дохід платника податку не перевищує 20 млн грн, то для нього встановлений річний податковий (звітний) період відповідно до пп. «в» п. 137.5 ст. 137 ПКУ, і платник визначає суму пільги з податку на прибуток у Звіті про суми податкових пільг, що подається за рік.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5138/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42