Новости

Тематичний путівник матеріалів журналу «Вісник» за 2018 рік

02.01.2019 / 10:00
Тематичний путівник матеріалів журналу «Вісник» за 2018 рік

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Актуальний коментар

№ журналу
(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор
коментаря

1 – 2 (14)

Податок на прибуток підприємств (Нове в законодавстві)

Світлана КВОЧКІНА

39 (12)

30-відсоткова різниця: лише за підсумками року?

Ірина НАЗАРБАЄВА

48 (13)

Фінзвітність на сайті підприємства:

Мінфін роз’яснює звітні новації

Катерина ПРОСКУРА

Офіційна думка

№ журналу
(сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор коментаря

36 (27)

Дивіденди: неконтрольовані операції

Лист Мінфіну від 26.09.2018 р. № 11420-10-10/25191

Олена ЖУКОВА

37 (16)

Інвестиційна нерухомість: у пошуках податкових різниць

ІПК від 17.09.2018 р.

№ 4064/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 20.09.2018 р.

№ 4094/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Олександр ЗОЛОТУХІН

38 (12)

Збиткам при реорганізації — нове життя?

ІПК від 10.05.2018 р.

№ 2077/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Віталій СМЕРДОВ

41 (19)

Роялті на користь ІСІ: фінрезультат не коригується

Лист Мінфіну від 11.10.2018 р. № 11210-09-5/26481

Тарас КОВАЛЬ,

Валентина ШОКРУТА

42 (21)

Фіндопомога: як визначити статус отримувача?

ІПК від 23.10.2018 р.

№ 4517/ІПК/26-15-12-03-11

Ірина НАЗАРБАЄВА

43 (10)

Уточнена фінзвітність: як виправити податкові помилки?

ІПК від 23.10.2018 р.

№ 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Ірина НАЗАРБАЄВА

43 (12)

Амортизація НМА: які строки нарахування?

ІПК від 24.10.2018 р.

№ 4537/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Ірина НАЗАРБАЄВА

44 (17)

Нерезидентські різниці: Мінфін орієнтується на коригуванні за підсумками року

УПК, затверджена наказом Мінфіну від 14.11.2018 р. № 887

Віктор ОВЧАРЕНКО,

Олена МАРКЕВИЧ

46 (9)

Проценти за кредитом: податкові наслідки прощення для резидента і нерезидента-кредитора

ІПК від 15.11.2018 р.

№ 4830/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

46 (12)

Оренда рухомого майна: що з оподаткуванням доходу нерезидента?

ІПК від 08.11.2018 р. № 4735/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

47 (18)

Не податок, але обов’язковий платіж: фінрезультат не коригується?

ІПК від 26.11.2018 р.

№ 4945/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Віталій СМЕРДОВ

48 (14)

Штраф на користь нерезидента: коли коригується фінрезультат?

ІПК від 08.11.2018 р.

№ 4738/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Наталія САЛОВА

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

4 (13)

Декларування прибутку (Річна звітність (частина друга))

Світлана КВОЧКІНА

4 (28)

Розрахунок частини чистого прибутку (Річна звітність (частина друга))

Тетяна ЧЕРНИШ,

Ельміра КОЖЕВНІКОВА

4 (33)

Звітність «неприбутківців» (Річна звітність (частина друга))

Олена ГАБРУК,

Лариса ПАНТЕЛІЙЧУК

4 (43)

Звіт про вивільнені кошти (Річна звітність (частина друга))

Ельміра КОЖЕВНІКОВА

9 (20)

Повернення нерезидентом надміру сплаченого податку

Ірина БАЛАБАНОВА

10 (14)

Пільги для суб’єктів літакобудування

Ірина РОМАНЮК

15 (6)

Податок на прибуток (Квартальна звітність)

Світлана КВОЧКІНА

20 (10)

Постійні представництва

Ірина БАЛАБАНОВА,

Ірина РОМАНЮК,

Катерина ПРОСКУРА

27 (14)

Операції з неприбутковими організаціями

Світлана ТИМОЩУК

28 (16)

Проміжна фінзвітність

Світлана КВОЧКІНА,

Катерина ПРОСКУРА

31 (20)

Звітування та сплата при застосуванні санкцій РНБО

Марія ОМЕЦІНСЬКА

34 (40)

Поповнення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку

Ірина БАЛАБАНОВА

45 (22)

Податок на прибуток і… трошки ПДВ: дебіторська заборгованість у роз’ясненнях ДФС (тематичний огляд)

Ірина НАЗАРБАЄВА

48 (28)

Податок на прибуток і членські внески: чи коригується фінрезультат?

Ірина НАЗАРБАЄВА

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема відповіді

 

Автор
відповіді

6 (39)

Зміна системи оподаткування

Прискорена амортизація

Списання дебіторської заборгованості

Відчуження земельних ділянок

Строки подання річної декларації

Відсотки на користь нерезидента

Ірина РОМАНЮК

7 (36)

Строк подання розрахунку частини чистого прибутку

Збитки попередніх періодів

Додатки РІ та АМ до декларації

Коригування фінансового результату

Якщо діяльність не ведеться

Придбання товарів у нерезидента

Від’ємне значення за минулі періоди

Ліквідація підприємства

Виправлення помилок

Нарахування пені

Ірина РОМАНЮК

8 (39)

Дивіденди отримано від іншого платника

Якщо декларацію подано не за тією формою

Додаток РІ: коли не обов’язковий

Відображення результатів перевірки

Спрощена форма декларації

Якщо дохід — понад 20 млн грн

Світлана КВОЧКІНА

9 (37)

Операції за договорами комісії

Якщо сторона КО змінила назву та адресу

Визнання операцій контрольованими

Якщо фінзвітність подано з помилками

Світлана ТИМОЩУК,

Валерій КОВТУН

13 (43)

Коригування фінрезультату

Визнання операцій контрольованими

Прискорена амортизація

Валерій КОВТУН,

Ірина РОМАНЮК

16 (36)

Якщо змінено тип акціонерного товариства

Виправлення помилок за попередні періоди

Придбання товарів у нерезидента

Відображення амортизації «малоцінки»

Світлана ТИМОЩУК

17—18 (50)

Подання уточнюючого розрахунку

Експорт продукції сільгоспвиробником

Уникнення подвійного оподаткування

Визнання операцій контрольованими

Якщо державу виключено з переліку

Виплати за синдикованим кредитом

Перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну

Валерій КОВТУН

19 (37)

Якщо об’єкти оподаткування відсутні

Сплата авансового внеску суб’єктом літакобудування

Коригування фінансового результату

Відображення результатів перевірки

Світлана ТИМОЩУК

22 (34)

Отримання статусу «неприбутківця»

Критерії розподілу підприємств

Повторне правопорушення

Тетяна САВИЦЬКА

23 (36)

Якщо забезпечення виконання договору не повернуто

Коригування на суму амортизації

Переоцінка незавершеного будівництва

Відсотки за кредитом

Світлана ТИМОЩУК

25 (36)

Виправлення показників у декларації

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів

Придбання товарів у нерезидента

Перенесення збитків минулих років

Виплата дивідендів

Світлана ТИМОЩУК

26 (35)

Штрафи при визначенні фінрезультату

Якщо поворотну фіндопомогу не повернуто

Визнання операцій контрольованими

Проценти на користь пов’язаних осіб — нерезидентів

Виплата дивідендів «єдинниками»

Підтвердження фінансової надійності

Світлана ТИМОЩУК,

Ірина БАЛАБАНОВА

29 (38)

Зарахування зустрічних однорідних вимог

Ліквідація основних засобів

Лікування за рахунок роботодавця

Платіж за програмне забезпечення

Затримка сплати частини чистого прибутку

Світлана ТИМОЩУК

 

30 (31)

Агентські послуги на користь нерезидента

Доходи нерезидента у вигляді процентів

Зміна системи оподаткування

Визнання операцій контрольованими

Операції з постійним представництвом нерезидента

Ірина РОМАНЮК

32 (38)

Умови перебування в Реєстрі «неприбутківців»

Путівка за рахунок роботодавця

Надання благодійної допомоги

Ельміра КОЖЕВНІКОВА

33 (32)

Списання фінансового активу

Безповоротна допомога «неприбутківцю»

Підстави для врахування витрат

Корпоративні права в обмін на майно

Безнадійна заборгованість

Світлана ТИМОЩУК

36 (17)

Відсотки за кредитами

Подання уточнюючої декларації

Проміжна фінзвітність

Внесок до додаткового капіталу

Світлана ТИМОЩУК

37 (11)

Консолідована фінзвітність

Уточнення показників декларації

Відображення в декларації авансових внесків при виплаті дивідендів

«Нові» різниці у декларації

Зазначення коду нерезидента у додатку ТЦ

Світлана КВОЧКІНА

43 (34)

Виплата доходу нерезиденту

Уточнення показників декларації

Ірина УЛІТОВА,

Яна АДАШАН

48 (42)

Заборгованість ФОП

Податкові різниці

Світлана ТИМОЩУК

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Актуальний коментар

№ журналу
(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (20)

Трансфертне ціноутворення (Нове в законодавстві)

Микола МІШИН

37 (27)

Тематичний огляд ІПК: Трансфертне ціноутворення у нових роз’ясненнях ДФС

Дмитро ТУПИЦЯ

39 (14)

Перелік ОПФ нерезидентів: що в імені тобі моєму?

Олена ЖУКОВА

44 (12)

План протидії BEPS: огляд законопроекту про імплементацію

Оксана ПУЗЬКО

Офіційна думка

№ журналу
(сторінка)

Назва

добірки

Консультація

Автор коментаря

43 (14)

Викуп частки СФ — контрольована операція?

ІПК від 29.10.2018 р. № 4616/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Володимир РУДЕНКО

47 (20)

Негрошові інвестиції: об’єкт ТЦУ-контролю?

ІПК від 12.11.2018 р. № 4782/6/99-99-15-02-15/ІПК

Олена ЖУКОВА

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

19 (26)

Виправлення помилок у Звіті про КО

Ірина СИВОЛАП

23 (15)

Визначення зіставності при оцінці ризику ТЦ

В’ячеслав КРУГЛЯК

26 (20)

Самостійне коригування

Ірина СИВОЛАП

31 (22)

Повідомлення про укладення форвардного або ф’ючерсного контракту

Оксана ВЕРЕС

33 (6)

Звіт про контрольовані операції

Ірина СИВОЛАП

34 (38)

Визнання операцій контрольованими

Світлана ТИМОЩУК

44 (34)

ТЦУ: елементи порівняльного аналізу через призму BEPS

Ольга САПРУНОВА

47 (25)

Пріоритетність методів ТЦУ: підстави та можливість застосування методів ціни перепродажу та «витрати плюс» замість методу чистого прибутку

Тетяна ВЕРЕТЕННИК

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

32 (34)

Агентські послуги

Якщо контрагент з Білорусії

Якщо форма власності — LP

Внесок до статутного фонду

Контрагент має організаційно правову форму KG

Код найменування операції

Заповнення найменування контрагента

Кредит-нота

Ірина СИВОЛАП

36 (11)

Відображення загальної суми КО

Якщо операції різні за суттю

Платіж на користь перестраховика-нерезидента

Визначення дати надання послуг

Сумарне відображення показників

Якщо банк-нерезидент ліквідується

Інформація про пов’язаність

Встановлення пов’язаності при отриманні кредитів

Імпорт послуг

Порівняльна неконтрольована ціна

Перелік ОПФ є вичерпним для ТЦ

Микола МІШИН,

Ірина СИВОЛАП

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Актуальний коментар

№ журналу

(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (9)

Податок на додану вартість (Нове в законодавстві)

Аліна КРАВЗЮК

10 (6)

Розблокування ПН/РК: нові правила

Дмитро МІШАЛОВ

20 (26)

Зміни у звітності з ПДВ

Ігор РОЧНЯК

 

35 (16)

Іноземні дипломати: зміни у порядку відшкодування ПДВ

Наталія КУЗЬМІНА

 

41 (15)

Податкова накладна: з 1 грудня за новою формою?

Ганна ЧЕРНИШОВА

 

45 (11)

 

Податкові накладні та розрахунки коригування: з 1 грудня — за новими формами

Сергій ТИМОШЕНКО,

Алла КОНОНОВА

Офіційна думка

№ журналу

(сторінка)

Назва

добірки

Консультація

Автор
коментаря

37 (25)

ПДВ: сума в ПН має відповідати даним первинних документів

ІПК від 14.09.2018 р. № 4044/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Ганна ЧЕРНИШОВА

 

38 (9)

Договір позички ОЗ: з ПДВ та без ПДВ

ІПК від 11.09.2018 р. № 3968/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Олександр ЄФІМОВ

 

39 (16)

Програмна продукція: у пошуках пільги з ПДВ

ІПК від 11.09.2018 р. № 3957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Роман ШАХМАТЕНКО

39 (19)

Аграрні розписки: продаж без ПДВ

 

ІПК від 04.10.2018 р. № 4289/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Дмитро МИХАЙЛЕНКО,

Хелен ФЕЙРЛЕМБ

40 (12)

Перетворення: чи є податковий кредит після зміни ОПФ?

ІПК від 28.09.2018 р. № 4227/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Наталія САЛОВА

 

40 (17)

Реорганізація шляхом виділу: податкові наслідки

ІПК від 25.09.2018 р. № 4145/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Віталій СМЕРДОВ

 

40 (20)

Мотиваційні виплати: без ПДВ неприпустимо

ІПК від 28.09.2018 р. № 4235/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Ірина ГОЛОШЕВИЧ

 

42 (11)

Оплата без поставки: ПДВ-наслідки списання заборгованості

ІПК від 16.10.2018 р. № 4438/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Сергій ДРОБОТТЯ

 

42 (17)

ПДВ при ввезенні товарів: коли виникає право на податковий кредит?

ІПК від 09.10.2018 р. № 4353/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Олександр ТРУСОВ

 

42 (19)

Послуги від нерезидента: із міжнародного перевезення — без ПДВ, транспортно-експедиторські — за основною ставкою

ІПК від 25.10.2018 р. № 4557/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Тарас КОВАЛЬ

 

42 (20)

Транзитні послуги: без ПДВ, якщо надаються їх замовнику

ІПК від 18.10.2018 р. № 4462/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

 

43 (17)

Випуск у вільний обіг: які суми відображати у декларації з ПДВ?

ІПК від 12.10.2018 р.

№ 4405/ІПК/26-15-12-01-18

Олександр ТРУСОВ

43 (20)

 

Несвоєчасна реєстрація помилкових ПН: відповідальність неминуча?

ІПК від 10.10.2018 р. № 4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

ІПК від 25.10.2018 р. № 4558/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Сергій ДРОБОТТЯ

 

44 (20)

 

Гарантійний ремонт: чи потрібно сплачувати ПДВ у разі вивезення імпортованого обладнання?

ІПК від 12.10.2018 р. № 4404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Олександр ТРУСОВ

 

44 (22)

 

Акції за позику: чи є ПДВ?

ІПК від 08.11.2018 р. № 4742/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

 

45 (14)

 

Продаж недобудови: визначаємо базу оподаткування ПДВ

ІПК від 25.10.2018 р. № 4578/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Віталій СМЕРДОВ

 

45 (16)

 

Переробка давальницької сировини: хто має право на застосування нульової ставки ПДВ?

ІПК від 26.10.2018 р. № 4603/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Віталій СМЕРДОВ

 

46 (14)

 

Відшкодування збитків: коли нараховувати ПДВ?

ІПК від 12.11.2018 р. № 4790/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Наталія САЛОВА

 

46 (16)

 

Відповідальне зберігання: ПДВ-наслідки за неповернуті ТМЦ

ІПК від 12.11.2018 р. № 4793/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Наталія САЛОВА

 

48 (17)

Уступка покупцем права вимоги: ПДВ-наслідки для продавця

ІПК від 30.11.2018 р.

№ 5032/ІПК/26-15-12-01-18/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

48 (19)

Комунальні послуги: чи є ПДВ у компенсації витрат на їх оплату?

ІПК від 13.11.2018 р. № 4814/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Олександр Короп

48 (22)

Послуги від нерезидента: коли ФОП є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ?

ІПК від 15.11.2018 р. № 4831/Н/99-99-13-01-02-14/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

48 (25)

Єдиний збір при декларуванні товарів: чи є ПДВ у разі його компенсації?

ІПК від 12.11.2018 р. № 4786/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Олександр ТРУСОВ

Статті

№ журналу

(сторінка)

Назва статті

Автор

статті

1 – 2 (76)

Щорічний перерахунок податкового кредиту

Алла КОНОНОВА

15 (16)

Податок на додану вартість (Квартальна звітність)

Сергій ТИМОШЕНКО

17 – 18 (19)

Коли виникають зобов’язання з ПДВ при експорті

Аліна КРАВЗЮК

20 (18)

Постачання послуг нерезидентами (Постійні представництва)

Алла КОНОНОВА

22 (19)

Виправлення помилок в декларації

Катерина ПРОСКУРА

23 (6)

Програмна продукція та ПДВ

Георгій НЕЧИПОРЕНКО

23 (20)

Помилка у розрахунку суми бюджетного відшкодування

Аліна КРАВЗЮК

24 (11)

Примусовий продаж арештованого майна

Аліна КРАВЗЮК

25 (6)

Розрахунки коригування

Алла КОНОНОВА

26 (16)

Порушення строків реєстрації ПН/РК

Аліна КРАВЗЮК

32 (25)

Порушення строків реєстрації ПН

Роман АФОНОВ

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

4 (48)

Реєстрація платником ПДВ

Аліна КРАВЗЮК

6 (43)

Відображення зобов’язань у звітності

Алла КОНОНОВА

6 (43)

Аванс на частину вартості послуги

Алла КОНОНОВА

6 (44)

Надання послуг за рахунок бюджетних коштів

Алла КОНОНОВА

6 (44)

Податковий кредит на підставі ВМД

Алла КОНОНОВА

6 (45)

Кодування програмної продукції

Алла КОНОНОВА

7 (40)

Подання звітності з ПДВ

Алла КОНОНОВА

7 (41)

Постачання медвиробів

Алла КОНОНОВА

7 (41)

Списання нестачі товарів

Алла КОНОНОВА

7 (43)

Демонстрування субтитрованих іноземних фільмів

Алла КОНОНОВА

8 (42)

Зміна номенклатури товарів

Аліна КРАВЗЮК

8 (43)

Покупець не повідомив про статус платника

Аліна КРАВЗЮК

8 (43)

Час реєстрації накладної в ЄРПН

Аліна КРАВЗЮК

8 (43)

Надання комплексу послуг за одним договором

Аліна КРАВЗЮК

8 (44)

Якщо ПДВ нараховано на звільнену від оподаткування операцію

Аліна КРАВЗЮК

8 (45)

Термін реєстрації податкових накладних

Аліна КРАВЗЮК

9 (40)

Сплата ПДВ за тимчасовою митною декларацією

Сергій ТИМОШЕНКО

9 (41)

Термін формування податкового кредиту

Сергій ТИМОШЕНКО

9 (42)

Якщо безпідставно складену ПН включено до декларації

Сергій ТИМОШЕНКО

10 (36)

Якщо у відшкодуванні відмовлено

Аліна КРАВЗЮК,

Леся КОВАЛЬОВА

10 (37)

Відшкодування авансових сум ПДВ

Аліна КРАВЗЮК,

Леся КОВАЛЬОВА

11 (39)

Сплата ПДВ при митному оформленні комісіонером

Якщо помилка в найменуванні покупця

Нарахування компенсуючих зобов’язань

Повідомлення про делегування права на складання накладних

Реєстрація зведених податкових накладних

Коригування накладної, складеної на суму
перевищення

Алла КОНОНОВА

16 (39)

Компенсація витрат орендодавця на утримання майна

Сергій ТИМОШЕНКО

16 (41)

Надання майна в оренду держустановою

Сергій ТИМОШЕНКО

17 – 18 (46)

Якщо заблоковано ПН/РК, складені у листопаді/грудні 2017 р.

Значення показників D та P

Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК

Документи для підтвердження здійснення операцій

Подання таблиці без наявності факту зупинення реєстрації

Якщо таблицю враховано, але накладну заблоковано

Автоматична реєстрація в ЄРПН

Володимир ТИТЮК

19 (41)

Ліквідація основних засобів

Сергій ТИМОШЕНКО

19 (42)

Вартість запчастин та послуг з їх заміни

Сергій ТИМОШЕНКО

19 (43)

Використання товарів у негосподарській діяльності

Сергій ТИМОШЕНКО

21 (38)

Внесок від нерезидента до статутного фонду

Алла КОНОНОВА,

Георгій НЕЧИПОРЕНКО

21 (38)

Перейменування платника податку

Алла КОНОНОВА,

Георгій НЕЧИПОРЕНКО

21 (39)

Виправлення помилок у розрахунку податкових зобов’язань

Алла КОНОНОВА,

Георгій НЕЧИПОРЕНКО

27 (34)

Продаж товарів одному покупцю за кількома договорами

Алла КОНОНОВА

27 (34)

Якщо за товар сплатила третя особа

Алла КОНОНОВА

27 (35)

Код товару в розрахунку коригування

Алла КОНОНОВА

27 (35)

Зміна коду пільги

Алла КОНОНОВА

27 (36)

Заповнення податкової накладної за щоденними
підсумками

Алла КОНОНОВА

27 (36)

Придбання програмної продукції

Алла КОНОНОВА

27 (37)

Повернення частини авансу

Алла КОНОНОВА

28 (38)

Якщо покупець не реєструє РК

Сергій ТИМОШЕНКО

28 (38)

РК з причиною «Усунення неоднозначностей»

Сергій ТИМОШЕНКО

30 (36)

Якщо складено зайву ПН

Алла КРИВОШЕЙ,

Тетяна НОСОВА

30 (37)

Складання ПН при анулюванні реєстрації

Алла КРИВОШЕЙ,

Тетяна НОСОВА

30 (38)

Розблокування зайво складеної ПН

Алла КРИВОШЕЙ,

Тетяна НОСОВА

30 (39)

Зміна задекларованої суми від’ємного значення

Алла КРИВОШЕЙ,

Тетяна НОСОВА

32 (41)

Розподіл сум ПДВ при застосуванні касового методу

Алла КОНОНОВА,

Оксана ГЕРМАКІВСЬКА

32 (42)

Списання неоплачених ТМЦ

Алла КОНОНОВА,

Оксана ГЕРМАКІВСЬКА

32 (43)

Коригування кредиту у зв’язку із поверненням товарів

Алла КОНОНОВА,

Оксана ГЕРМАКІВСЬКА

33 (35)

Ціна в ПН має більше двох знаків після коми

Алла КОНОНОВА,

Євген Меньшенін

33 (36)

Податковий кредит за ПН, реєстрацію якої відновлено

Алла КОНОНОВА,

Євген Меньшенін

33 (37)

 

Складання зведених податкових накладних

 

Алла КОНОНОВА,

Євген Меньшенін

34 (13)

 

Безоплатна передача ОЗ

Податковий кредит на підставі рахунку

Надання платних освітніх послуг

Повернення передоплати після закінчення 1095 днів

РК при частковому поверненні коштів

Несвоєчасна реєстрація «нульового» РК

Алла КОНОНОВА

36 (15)

Штраф при виправленні помилки в ІПН покупця

Алла КОНОНОВА

36 (15)

Декларування незареєстрованих в ЄРПН ПН/РК

Алла КОНОНОВА

36 (16)

Зміна умовного ІПН

Алла КОНОНОВА

36 (16)

Реімпорт товару

Алла КОНОНОВА

38 (36)

Повернення коштів, помилково перерахованих на бюджетний рахунок

Марина ЛОБКАРЬОВА

38 (36)

Повернення коштів з рахунку в СЕА після переходу на загальну систему

Марина ЛОБКАРЬОВА

38 (37)

Уточнення від’ємного значення

Марина ЛОБКАРЬОВА

42 (43)

Помилка в повідомленні про подання пояснень та копій документів

Алла КРИВОШЕЙ

42 (43)

 

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію ПН у разі її зупинення

Алла КРИВОШЕЙ

42 (44)

Виправлення обсягу постачання у зведеній ПН

Алла КРИВОШЕЙ

45 (40)

ПН зареєстровано в періоді здійснення

звільнених операцій: чи робити розподіл

Георгій НЕЧИПОРЕНКО,

Оксана

ГЕРМАКІВСЬКА

45 (41)

 

Програмний продукт: коли реєструватися платником ПДВ

Георгій НЕЧИПОРЕНКО,

Оксана

ГЕРМАКІВСЬКА

45 (41)

 

Продаж об’єкта нежитлової нерухомості

Георгій НЕЧИПОРЕНКО,

Оксана ГЕРМАКІВСЬКА

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Офіційна думка

№ журналу (сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор
коментаря

36 (23)

«Шведський стіл»: бути чи не бути об’єкту оподаткування?

ІПК від 05.09.2018 р. № 3853/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Дмитро МИХАЙЛЕНКО

40 (24)

Іпотечний кредит-2017: податковою знижкою ще можна скористатися

ІПК від 02.10.2018 р. № 4267/Ш/99-99-13-01-03-14/ІПК

Інна ПЕТРЕНКО

41 (22)

Подарунок повернуто дарувальнику: хто сплачує ПДФО та ВЗ?

ІПК від 09.10.2018 р. № 4366/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК

Олександр ЄФІМОВ

42 (26)

Відшкодовані ЖКП — додаткове благо чи дохід ФОП?

ІПК від 10.09.2018 р. № 3913/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Олена ГАБРУК

46 (19)

Моральна шкода: особли­вості оподаткування ПДФО

ІПК від 26.10.2018 р. № 4596/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Олександр ЄФІМОВ

Статті

№ журналу

(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (24)

Податок на доходи фізичних осіб (Нове в законодавстві)

Ігор ДАНІЛОВ

1 – 2 (59)

ПСП: нові правила та обчислення

Наталія ГОРМАКОВА

3 (25)

Декларування-2018 (Річна звітність)

Тетяна ФЕДЧЕНКО

5 (21)

Відображення доходів у формі № 1ДФ

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

8 (18)

Стипендії — 2018

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

9 (22)

Повторне подання звіту без позначки «звітний новий»

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

10 (16)

Послуги відрядженому від «єдинника»

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

15 (28)

Податок на доходи фізичних осіб (Квартальна звітність)

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

19 (25)

Податкова знижка за навчання

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

21 (24)

Сплата за підрозділи

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

23 (22)

Поворотна фіндопомога підприємству

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

25 (24)

Винагорода за договором ЦПХ готівкою

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Світлана КЕПІНА

29 (28)

Виправлення помилки у формі № 1ДФ

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

35 (28)

Спадщина: особливості оподаткування

Лілія СЛІПАЧЕНКО

38 (24)

Форма № 1ДФ: як виправити помилку

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

42 (30)

Матеріальне (додаткове) благо: від теорії до практики оподаткування фізичних осіб

Олександр ЄФІМОВ

48 (31)

Річний перерахунок ПДФО-2018

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

1 – 2 (90)

 

Благодійні внески до фонду

Витрати на страхові внески

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

5 (38)

 

Оподаткування подарунка

Підтвердження статусу податкового резидента

Відчуження земельної ділянки «єдинником»

Витрати на страхування

Продаж нерухомості

Спадщина за заповітом

Світлана ВОЛОДИМИРОВА,

Лілія СЛІПАЧЕНКО

7 (44)

 

Грошові кошти в подарунок

Податок сплачено за кордоном

Податкова знижка для ФОП

Якщо студент отримував зарплату

Оплата за декілька періодів

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

13 (46)

 

Дохід від продажу за посередництвом

Зміна місцезнаходження ФОП

Дохід від операцій купівлі-продажу

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Наталія РЕПЕТИЛО

15 (46)

 

Куди подається декларація

Відображення податку та збору в декларації

Декларування спадку малолітніми

Сплата податку за успадкований будинок

Перенесення строку подання декларації

Якщо квартиру отримано у дарунок

Тетяна ФЕДЧЕНКО

16 (42)

 

Дохід орендодавця

Дохід від продажу автотранспорту

Купівля іноземних активів

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

17-18 (56)

 

Сплата за відокремлений підрозділ

Ознака доходу для путівки

Витрати на відрядження

Виплати на підставі рішення суду

Сплата самозайнятою особою

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

20 (44)

 

Допомога на поховання

Оподаткування списаної заборгованості

Аліменти на рахунку виконавчої служби

Страхове відшкодування

Зазначення реквізитів у платіжному дорученні

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

22 (37)

 

Знижка за страхування

Оплата навчання працюючої дитини

Договір укладено одним із батьків, а сплачено іншим

Період навчання

Розрахунок податкової знижки

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

23 (39)

 

Продаж приміщення фізичною особою

Оренда земельних ділянок у фізичної особи

Нерухомість у дарунок від іншої фізичної особи

Оцінка земельної ділянки

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

24 (34)

 

Медичне страхування

Оренда автомобіля

Призи учасникам заходів

Повернення орендної плати

Перерахунок податку

Неправильна ознака виду доходів

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

27 (39)

 

Зарплата учнів-практикантів

Стипендії переможців

Фіндопомога припиненому ФОП

Аліменти у звітності

Дохід від продажу вантажівки

Вікторія ЖИТИНСЬКА

28 (40)

 

Безоплатне отримання корпоративних прав

Податкова знижка за витратами на лікування

Обмін нерухомістю

Вартість спецодягу працівника

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

41 (46)

 

Магазин — поза межами реєстрації ФОП

Власні приміщення підприємства в інших регіонах, ніж його місцезнаходження

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

42 (45)

Документальне підтвердження витрат нотаріуса

Світлана ВОЛОДИМИРОВА

43 (36)

 

Оподаткування «декретних» самозайнятих осіб

Підтвердження реєстрації для отримання податкової знижки

Медогляд працівників — додаткове благо

Вікторія ЖИТИНСЬКА

44 (41)

 

Дивіденди: відображення у формі № 1ДФ

Аліменти: ознака доходу

Неоподатковувана матдопомога

Оренда вантажівки у фізособи

Уточнення звітності

Звільнення «декретниці»: як відобразити у формі № 1ДФ, якщо доходу не було

Відображення неоподатковуваного доходу

Виправлення показника «Працювало за трудовими договорами»

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

Актуальний коментар

№ журналу

(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор

коментаря

1 – 2 (28)

 

Єдиний соціальний внесок (Нове в законодавстві)

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

1 – 2 (31)

Фермери — нові платники ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

25 (14)

Нове в нарахуванні і сплаті ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

27 (6)

Звітність з ЄСВ: детально про зміни

Валентина БОРШОВСЬКА

40 (10)

Житлова субсидія: що робити неплатникам ЄСВ?

Роман СВІЦА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

Офіційна думка

№ журналу

(сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор
коментаря

42 (23)

ЄСВ на невідповідний рахунок — недоїмка, штраф, пеня

ІПК від 05.09.2018 р. № 3852/6/99-99-13-02-01-15/ІПК

Олена ГАБРУК

45 (20)

Встановлення/скасування інвалідності: як нараховувати ЄСВ за минулі періоди?

ІПК від 23.10.2018 р. № 4525/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Олена ГАБРУК

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

3 (6)

Звітність та сплата ЄСВ підприємцями (Річна звітність)

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

3 (23)

Декретні за минулий період у звіті з ЄСВ

Валентина БОРШОВСЬКА

6 (32)

Коригування зарплати у звіті з ЄСВ

Валентина БОРШОВСЬКА

9 (25)

Якщо основний працівник став сумісником

Валентина БОРШОВСЬКА

10 (18)

Зміна місця обліку ФОП: звітність та сплата

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

12 (17)

Звітування «незалежниками»

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

17 – 18 (21)

 

Сплата за третю особу

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

21 (26)

Облік фермерів як платників ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

22 (23)

Коли голова фермерського господарства є платником ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

24 (14)

Квартальна сплата ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

27 (18)

Лікарняні та декретні у фермерів

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

29 (19)

Звіт з ЄСВ: практичні ситуації

Валентина БОРШОВСЬКА

30 (26)

Суспільно корисні роботи: хто сплачує ЄСВ

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

31 (26)

Донарахування декретних

Валентина БОРШОВСЬКА

32 (17)

Заповнення звіту з ЄСВ

Валентина БОРШОВСЬКА

33 (22)

Застосування коду типу нарахувань «14»

Валентина БОРШОВСЬКА

37 (41)

Переведення на іншу посаду: заповнюємо звіт з ЄСВ

Валентина БОРШОВСЬКА

37 (42)

Повернення відпускних: заповнюємо звіт з ЄСВ

Валентина БОРШОВСЬКА

38 (25)

Компенсація за житло: з ЄСВ чи без

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

39 (31)

ЄСВ у роз’ясненнях ДФС: база нарахування, звітність, «незалежники», ФОП, фермери, відповідальність (тематичний огляд)

Інна ПЕТРЕНКО

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

1 – 2 (87)

Сплата ЄСВ головою фермерського господарства

Фермерське господарство без працівників та доходу

Сплата ЄСВ «незалежником», який є найманим працівником

ЄСВ за членів фермерського господарства — найманих працівників

Якщо члени фермерського господарства — підприємці

Найманий працівник — пенсіонер за віком

Якщо не відпрацьовано робочі дні

Пенсіонер за вислугою років та підприємець одночасно

Розмір ЄСВ для «єдинників»

Світлана КЕПІНА

 

5 (44)

Призов на навчальні збори

Служба в армії за контрактом

Якщо ФОП був відсутнім в країні

Світлана КЕПІНА

6 (46)

Недоїмка у ФОП

Перехід на інший вид пенсійного забезпечення

ЄСВ для ФОП-пенсіонерів

Додаткове нарахування

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

7 (47)

Застрахована особа та одночасно фермер

Якщо фермер — підприємець

Постановка на облік

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

8 (46)

Нарахування лікарняних

Премія до свята

Пільгові нарахування

ФОП одночасно «незалежник»

Сплата за договором добровільної участі

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

9 (44)

Пільга зі сплати

Добровільна сплата працівником

Одноразова сплата підприємцем

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

10 (38)

Звільнення від сплати

«Спрощенець» без доходу

Сплата для перерахунку пенсії

Світлана КЕПІНА

11 (44)

Якщо за адвоката сплачує роботодавець

Випадки відмови в укладенні договору

Сплата «неприбутківцями»

Сплата ФОП, яка перебувала в декреті

Пенсіонер за іноземним законодавством та одночасно ФОП

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

17 – 18 (60)

Пенсія з іншої країни

Премія після звільнення

Сплата «загальниками»

Відповідальність за несплату

Одноразова сплата за договором

Річний звіт

Компенсаційні виплати мобілізованих

Договір добровільної участі

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

22 (42)

Компенсація за проїзд

Несвоєчасне нарахування

Самостійна сплата

Нарахування на доходи працівника

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

24 (37)

Якщо підприємець став пенсіонером

Зняття з обліку ФОП як «незалежника»

Відмова в укладанні договору про добровільну участь

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

26 (40)

Умова надання довідки-розрахунку

Мобілізований має групу інвалідності

База нарахування для «незалежників»

Праця за строковим договором

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

33 (38)

Винагорода за договором підряду

Відображення відпускних у звітності

Донарахування ЄСВ у разі лікарняного

Валентина БОРШОВСЬКА

 

34 (44)

Договір про добровільну участь

Сплата внесків засновником ФГ

Самостійне визначення зобов’язань

Право на звільнення від сплати

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

35 (35)

Фермерські господарства

Невиробничі розмови працівників

ФОП одночасно є найманим працівником

Світлана КЕПІНА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

36 (31)

Звіт з ЄСВ: відповіді на запитання

Валентина БОРШОВСЬКА

43 (40)

Єдиний внесок: особливості сплати членами фермерського господарства

Роман СВІЦА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

44 (44)

Лікарняні після звільнення працівника: чи нараховується ЄСВ

Компенсація за невикористану відпустку: як нараховується ЄСВ в місяці звільнення

Роман СВІЦА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

 

47 (41)

Зобов’язання з подання звітності та сплати

Виплати за договором ЦПХ: нюанси нарахування ЄСВ

Роман СВІЦА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Актуальний коментар

№ журналу

(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (37)

Акцизний податок (Нове в законодавстві)

Ірина МЕЛЬНИК,

Галина ПОХИЛА,

Василь МИРЗА

40 (9)

Уряд спрощує порядок взяття на облік податкового векселя

Ірина МЕЛЬНИК

45 (8)

АВТОакциз: нове в оподаткуванні акцизним податком транспортних засобів

Ірина МЕЛЬНИК

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор

статті

6 (8)

Ліцензія на алкоголь і тютюн (Власна справа: роздрібна торгівля)

Василь МИРЗА,

Галина ПОХИЛА,

Оксана ЧЕХ

6 (17)

Акцизний податок (Власна справа: роздрібна торгівля)

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

10 (20)

Виготовлення та обіг акцизних марок

Сергій ДОРОШ,

Валентина БОНДАРЕНКО

11 (23)

Продаж напоїв медових

Галина ПОХИЛА,

Андрій ФІЛОЗОП

13 (22)

Податковий вексель

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

14 (8)

Ліцензування (Власна справа: оптова торгівля)

Галина ПОХИЛА,

Оксана ЧЕХ

27 (19)

Підакцизна сировина

Ірина МЕЛЬНИК

29 (29)

Реалізація імпортованих товарів

Галина ЗАВ’ЯЛОВА

30 (28)

Різні об’єкти торгівлі

Галина ЗАВ’ЯЛОВА

31 (28)

Продаж коктейлів

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

33 (19)

Несвоєчасна реєстрація акцизних накладних

Андрій ФІЛОЗОП,

Олексій ЗАВЕРУХА

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

9 (46)

Якщо в декларації виявлено помилку

Заповнення декларації у разі зміни ставки

Порушення граничного строку реєстрації

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

12 (46)

Неправильний тип причини

Якщо реквізити отримувача пального — неправильні

Помилково зазначено обсяги пального

Якщо операція не відбулася

Код пального за УКТ ЗЕД — неправильний

Реалізація пального без реєстрації

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

14 (40)

Реалізація мазуту топкового

Пальне у ємностях до 2 л

Зберігання пального

Експорт підакцизних товарів

Ірина МЕЛЬНИК

17-18 (66)

Вино у тарі 5 л і більше

Якщо марку прикріплено іншим клеєм

Розрахунок середньомісячного обсягу реалізації тютюну

Маркування зброджених напоїв

Алкоголь в упаковці типу «Tetra Pak»

Реекспорт тютюнових виробів

Продаж акцизних марок

Сергій ДОРОШ,

Валентина БОНДАРЕНКО

19 (44)

Пальне для власного споживання

Реалізація скрапленого газу

Якщо умови цільового використання порушено

Коригування показників акцизної накладної

Андрій ФІЛОЗОП

Людмила БОНДАР

21 (41)

Реалізація коктейлів

Передача пального за талонами підряднику

Ввезення тютюну для проведення досліджень

Ірина МЕЛЬНИК

24 (39)

Реалізація імпортованого пива

Роздрібний продаж ПММ

Реалізація власновирощеного тютюну

Оподаткування алкогольних напоїв

Нові зразки акцизних марок для тютюнових виробів

Ірина МЕЛЬНИК,

Валентина БОНДАРЕНКО

25 (40)

Максимальна ціна на тютюнові вироби

Визначення ціни на підакцизні товари

Реалізація пива

Місце подання декларації

Різні місця продажу товарів

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР

27 (46)

Використання спирту

Заповнення алкогольної звітності

Галина ЗАВ’ЯЛОВА

30 (41)

Мінімальні роздрібні ціни на вино

Зберігання пального у резервуарах

Сидр у пляшках ПЕТФ

Алкоголь у 50-літрових кегах

Реєстрація ТТН

Передача пального третій особі

Облік пального на АЗС

Василь МИРЗА

33 (41)

Маркування алкогольних напоїв

Передача марок нерезидентам

Заявка-розрахунок про потребу в акцизних марках

Якщо дати розливу алкоголю та випуску марок збігаються

Зміна зразка акцизних марок

Сергій ДОРОШ

34 (46)

Транспортні послуги

Зведені акцизні накладні

Продаж пального за талонами

Ірина МЕЛЬНИК

35 (37)

Тютюнова сировина та відходи

Повторна реалізація товару

Імпорт порізаного тютюну

Експертиза тютюнової сировини

Ірина МЕЛЬНИК

38 (40)

Оптова торгівля столовими винами

Зберігання тютюнових виробів

Внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання

Галина ПОХИЛА,

Оксана ЧЕХ

47 (40)

Переобладнаний ТЗ: як розрахувати та сплатити акцизний податок

Ірина МЕЛЬНИК

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Актуальний коментар

№ журналу

(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

42 (34)

Четверта група: нові підходи до спрощеної системи

Вікторія ПОПОВА

Офіційна думка

№ журналу (сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор
коментаря

40 (22)

Виявлені надлишки: чи слід визнавати доходом платника єдиного податку?

ІПК від 03.08.2018 р. № 25569/6/99-99-12-02-03-15

Віталій СМЄРДОВ

46 (22)

Основні засоби в позичку: об’єкт оподаткування єдиним податком не виникає

ІПК від 30.10.2018 р. № 4633/6/99-99-12-02-03-15

Олександр ЄФІМОВ

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор

статті

15 (18)

Спрощена система для юридичних осіб

Вікторія ПОПОВА

44 (32)

Спрощенці третьої групи: застосування спрощеної системи юрособами, визначення доходу, подання звітності

Олена ЛЕБЕДЄВА

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

7 (34)

Звітний період для «єдинників»

Інна ЛИТВИН

26 (46)

Якщо статутний капітал — нульовий

Продаж основних засобів

Наявність податкового боргу

Підакцизні товари

Якщо є дочірнє підприємство

Відчуження корпоративних прав

Вікторія ПОПОВА

27 (43)

Продаж корпоративних прав

Право на застосування спрощеної системи

Зміна системи оподаткування

Вікторія ПОПОВА

28 (44)

Продаж автомобіля

Відчуження заставного майна

Продаж ОЗ

Перевищення обсягу доходу

Послуги нерезидентам

Визначення річного обсягу доходу

Вікторія ПОПОВА

29 (42)

Повернення грошових коштів

Операції з корпоративними правами

Курсові різниці

Реалізація ювелірних виробів

Залишки виробничих запасів

Зміна системи оподаткування

Відображення заборгованості

Вікторія ПОПОВА

 

Визначення доходу

Використання транспортного засобу

 

32 (44)

Зміна системи оподаткування

Дохід від продажу землі

Повернення внеску до статутного капіталу

Вікторія ПОПОВА

33 (44)

Неповернена фіндопомога

Інвестиційна нерухомість

Майновий внесок до статутного капіталу

Подання звітності фермерами

Вікторія ПОПОВА

35 (39)

Продаж цінних паперів

Безоплатна передача ОЗ

Бюджетні кошти на соцзаходи

Активи для продажу

Вікторія ПОПОВА

48  (39)

Включення до складу доходу вартості частки учасників

Звільнення від сплати за землю

Дохід від іноземців

Адреса не збігається з місцем провадження госпдіяльності

Включення курсових різниць до доходу

Вікторія ПОПОВА

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ

Офіційна думка

№ журналу (сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор
коментаря

42 (26)

Відшкодовані ЖКП — додаткове благо чи дохід ФОП?

ІПК від 10.09.2018 р. № 3913/6/99-99-13-01-01-15

Олена ГАБРУК

45 (18)

Кошти на рахунку ФОП: оподатковується все, що надійшло?

ІПК від 05.11.2018 р. № 4696/ІПК/20-40-13-02-11

Олександр ЄФІМОВ

46 (12)

Оренда рухомого майна: що з оподаткуванням доходу нерезидента?

ІПК від 08.11.2018 р. № 4735/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК

Тарас КОВАЛЬ

Статті

№ журналу

(сторінка)

Назва статті

Автор

статті

3 (28)

Декларування доходів ФОП

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Наталія ФОКІНА

15 (24)

Спрощена система для ФОП

Тетяна ФЕДЧЕНКО

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

1 – 2 (92)

Реалізація підакцизних товарів

Реєстрація Книги

Декларування власного майна

Ірина ПРОКОПЧУК,

Володимир СЯБРУК

8 (36)

Строки подання та сплати

Перехід на загальну систему

Новостворені підприємці

Виправлення помилок

Якщо «загальник» стане «єдинником»

Відображення виправлень у декларації

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

10 (43)

Витрати на страхування

Орендна плата за землю

Якщо доходу не було

Від’ємне значення

Припинення діяльності

Відомості про майно

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Галина ЖУК,

Наталія ФОКІНА,

Вікторія ШОЛОМІЙ

 

11 (48)

Несвоєчасна сплата податку

Галина ЖУК,

Наталія ФОКІНА

17-18 (76)

Зміна адреси

Інформація про відпустку або лікарняний

Оренда нерухомості

Визначення доходу

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

19 (47)

Орендні операції з «незалежником»

Суборенда приміщень

Якщо місце діяльності невідомо

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Галина Жук,

Наталія Фокіна

20 (40)

Реалізація талонів на пальне

Тривалий лікарняний

Надання нерухомості в оренду

Мобілізація «єдинника»

«Єдинники» пільговики

Заміна мастила на СТО

Лікарняний у період відпустки

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

21 (44)

Витрати на бухгалтерські послуги

Витрати на утримання авто

Продаж пального «єдинником»

Включення ППМ до витрат

Галина Жук,

Вікторія Шоломій

 

22 (44)

Спільна діяльність

Власні кошти на рахунку підприємця

Сплата єдиного податку у відпустці

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

23 (46)

Розрахунки векселем

Обов’язкові документи

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

35 (41)

Ведення Книги у разі зміни системи оподаткування

Бюджетне відшкодування ПДВ

Виплата гранту на розвиток діяльності

Врахування лікарняних у витратах

Галина Жук,

Вікторія Шоломій

 

35 (43)

Амортизаційні відрахування

Бухгалтерські послуги

Вікторія Житинська,

Ірина Прокопчук

38 (42)

Надання майна в оренду

Заповнення Книги при застосуванні платіжної картки

Реєстрація Книги обліку після отримання доходу

Допомога від фонду соцстрахування

Дохід новоствореного підприємця

Тетяна ФЕДЧЕНКО

 

НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті

№ журналу

(сторінка)

Назва статті

Автор

статті

10 (22)

Зміна організаційної форми адвокатської діяльності

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Наталія ФОКІНА

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

25 (44)

Витрати на сплату податків

Комунальні платежі

Витрати на проїзд

Судові витрати у формі № 1ДФ

Відображення надходжень

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Наталія ФОКІНА

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Актуальний коментар

№ журналу (сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (49)

Плата за землю (Нове в законодавстві)

Вікторія ПОПОВА

34 (10)

Лісові землі: нові підходи до оподаткування

Вікторія ПОПОВА

41 (16)

Земельний податок з лісових земель:
ДФС наполягає на сплаті

Ірина КУПАЛОВА

Офіційна думка

№ журналу (сторінка)

Назва добірки

Консультація

Автор
коментаря

37 (22)

Неоформлена земля: платити чи не платити

ІПК від 07.09.2018 р. № 3890/08-01-12-03-16/ІПК

Борис БІДІЙ

44 (24)

Плата за землю: неоформлена земля без оподаткування?

ІПК від 02.11.2018 р. № 4661/К/99-99-13-03-01-14/ІПК

Марк БЕЙГЕЛЬЗІМЕР

40 (26)

Плата за землю: власники лісових земель сплачуватимуть, але не в цьому році

Лист Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики від 19.09.2018 р.

№ 04-27/10-586(193592)

Лист ДФСУ від 19.09.2018 р. № 29130/7/99-99-12-02-03-17

 

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

3 (42)

Плата за землю (Річна звітність)

Інна ЛИТВИН

6 (34)

Декларування зобов’язань

Вікторія ПОПОВА

8 (18)

Роль грошової оцінки землі у правочинах

Олена МАРТИНЮК

21 (32)

Право на земельну ділянку під придбаною нерухомістю

Олена МАРТИНЮК

27 (20)

Орендні відносини

Інна ЛИТВИН

28 (22)

Оренда землі фермерами

Тетяна СОЛОВЕЙ

29 (6)

Оподаткування майна

Владислав ПАВЛОВ,

Руслан БУРЛАКА

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

7 (30)

Розрахунок зобов’язань

Нова форма декларації

Витяг із Держземкадастру

Договір укладено до визначення НГО

Якщо договір скасовано судом

Подання звітності

Якщо документи не оформлено

Інна ЛИТВИН

10 (40)

Встановлення ставок

Місцеві податки

Нерухомість, що не оподатковується

Інна ЛИТВИН

17 – 18 (79)

Застосування фіксованої ставки

Земельні ділянки для залізниць

Видобування корисних копалин на кількох ділянках

Олена ІВАНИЦЬКА

24 (44)

Пільга для пенсіонера

Сплата гаражно-будівельним кооперативом

Земля у «єдинника»

Неповнолітні власники

Руслан БУРЛАКА,

Світлана ВОЙТЕНКО

30 (44)

Застосування нового коефіцієнта

Витяг з технічної документації

Олена ІВАНИЦЬКА Тетяна СОЛОВЕЙ

31 (43)

Якщо ППР не отримано

Об’єкт оренди і місце реєстрації різні

Якщо землю не оформлено

Руслан БУРЛАКА,

Ірина ВОЗНЕНКО

46 (40)

Неоформлена земельна ділянка

Припинення права постійного користування

Олена ІВАНИЦЬКА

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

5 (6)

Нерухомість у юридичних осіб

Вікторія ПОПОВА,

Ірина КУПАЛОВА

Запитання-відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

7 (30)

Ставки податку

Інна ЛИТВИН

16 (45)

Класифікація нерухомості

Нерухомість у Криму

Застосування коефіцієнта

Сплата податку спілкою споживчих товариств

Об’єкти різного функціонального призначення

Встановлення ставок

Нерухомість у вигляді цілісного майнового комплексу

Встановлення пільги органами місцевого самоврядування

Ірина КУПАЛОВА

17 – 18 (70)

Платники та об’єкт оподаткування

Нарахування податку

Застосування пільги

Індивідуальна пільга

Несвоєчасна сплата

Якщо квартира не одна

Орендована нерухомість

Купівля-продаж в одному місяці

Нерухомість в зоні АТО

Місце сплати податку

Відповідальність за нарахування

Нарахування пені

Петро Ковалевський

24 (42)

Оренда промислової нерухомості

Будівлі сільгосппризначення

Застосування коефіцієнта

Ірина КУПАЛОВА

29 (6)

Оподаткування майна

Владислав ПАВЛОВ,

Петро КОВАЛЕВСЬКИЙ

31 (43)

Нерухомість у сільгосптоваровиробників

Інформація про розмір ставок

Право власності на частку будинку

Розмір ставок у 2018 р.

Власник нерухомості — нерезидент

Якщо власність у гуртожитку

Оренда нерухомості

Сумісна власність

Владислав ПАВЛОВ,

Петро КОВАЛЕВСЬКИЙ

40 (42)

ДФС має 10 днів на перерахунок

Розподіл податку на розкіш між власниками

Квартира більше ніж 300 м2 — пільга не застосовується

Фізособи не можуть скористатися пільгами, наданими для юрособи

Не отримали ППР — зробіть звірку

ФОП не є платником

Петро КОВАЛЕВСЬКИЙ

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

3 (38)

Транспортний податок (річна звітність)

Інна ЛИТВИН

29 (6)

Оподаткування майна

Владислав ПАВЛОВ,

Юрій ТИМОЩУК

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема

запитання — відповіді

Автор
відповіді

7 (34)

Сплата майнових податків юридичними особами: транспортний податок

Інна ЛИТВИН

РЕНТНА ПЛАТА

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (46)

Рентна плата (Нове в законодавстві)

Діана ТУГАНОВА

3 (44)

Рентна плата (Річна звітність)

Діана ТУГАНОВА

5 (31)

Дозволи на спецводокористування

Володимир ГОРОХОВ,

Діана ТУГАНОВА

41 (34)

Водопостачання: нюанси сплати рентної плати

Діана ТУГАНОВА

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

1 – 2 (95)

Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води у 2018 р.

Об’єкт оподаткування

Дозвіл є, а діяльність не ведеться

Діана ТУГАНОВА

14 (44)

Сплата районними управліннями

Дозвіл на артезіанську свердловину

Визначення об’єкта оподаткування

Діана ТУГАНОВА

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор

статті

1 – 2 (41)

Екологічний податок (Нове в законодавстві)

Володимир ГОРОХОВ

13 (26)

Отримання дозволів

Володимир ГОРОХОВ

15 (33)

Екологічний податок (квартальна звітність)

Володимир ГОРОХОВ

Запитання — відповіді

№ журналу (сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

23 (45)

Послуги з видалення відходів

Ірина КУПАЛОВА

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема

 відповіді

Автор
відповіді

35 (45)

Туристичний збір

Вікторія ЖИТИНСЬКА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПРАКТИКУМ

Статті

№ журналу (сторінка)

Назва статті

Автор статті

4 (6)

Фінзвітність: особливості складання (Річна звітність (частина друга))

Катерина ПРОСКУРА

4 (10)

Інвентаризація резерву відпусток (Річна звітність (частина друга))

Олена ГАБРУК,

Лариса ПАНТЕЛІЙЧУК

5 (28)

Послуги від нерезидента

Тарас МУРАШКО

6 (22)

Бухгалтерський облік (Власна справа: роздрібна торгівля)

Олександр ЗОЛОТУХІН

7 (6)

Документація підприємства

Олена ГАБРУК

8 (14)

Реалізація власної продукції в ресторані

Юрій ГРАКОВСЬКИЙ

9 (6)

Безнадійна заборгованість

Тетяна ЛІСІЦА

11 (16)

Перехід на міжнародні стандарти фінзвітності

Руслана КУЗІНА

11 (19)

Відшкодування вартості предмета оренди

Ольга ШАРА

12 (6)

Технічне обслуговування та ремонт автомобіля

Олександр ЗОЛОТУХІН,

Олена ГАБРУК,

Лариса ПАНТЕЛІЙЧУК

13 (6)

Дивіденди

Станіслав БЕСКИДЕВИЧ

13 (14)

Посівна кампанія: облік та оподаткування

Олександр ЗОЛОТУХІН

14 (18)

Облік на підприємствах оптової торгівлі (Власна справа: оптова торгівля)

Олександр ЗОЛОТУХІН

14 (26)

Повернення товару

Олена ГАБРУК

15 (12)

Фінансова звітність (Квартальна звітність)

Катерина ПРОСКУРА

16 (6)

Будівництво: облік у підрядника

Тетяна ЛІСІЦА

16 (20)

Витрати майбутніх періодів

Ольга ШАРА

17-18 (6)

Супутня продукція та відходи

Тетяна ЛІСІЦА

19 (22)

Основні засоби на консервації

Олена ГАБРУК

20 (28)

Виправлення помилок у фінансовій звітності

Катерина ПРОСКУРА

20 (30)

Добові витрати

Ольга ШАРА

21 (15)

Надходження основних засобів

Олександр ЗОЛОТУХІН

22 (6)

Амортизація нематеріальних активів

Борис ЗАНЬКО

24 (6)

Експорт товарів

Олександр ЗОЛОТУХІН

25 (20)

Собівартість послуг

Катерина ПРОСКУРА

26 (12)

Гарантійне обслуговування

Олена ГАБРУК

30 (6)

Товарний кредит

Борис ЗАНЬКО

30 (18)

Облік гуманітарної допомоги

Олена ГАБРУК,

Лариса ПАНТЕЛІЙЧУК

30 (24)

Витрати пального: як обґрунтувати застосування коригуючих коефіцієнтів

Олександр ЗОЛОТУХІН

31 (6)

Векселі: облік та оподаткування

Тетяна ЛІСІЦА

32 (6)

Амортизація основних засобів

Олександр ЗОЛОТУХІН

33 (13)

Переоцінка основних засобів

Олександр ЗОЛОТУХІН

34 (32)

Імпорт товарів: бухгалтерський та податковий облік

Олександр ЗОЛОТУХІН

38 (15)

Оренда нерухомості: що потрібно знати про оподаткування

Олександр ЗОЛОТУХІН,

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Наталія ГОРМАКОВА

41 (25)

Вибуття ОЗ: облік та оподаткування

Олександр ЗОЛОТУХІН

45 (26)

Інвентаризація: забезпечення, резерв сумнівних боргів

Олександр ЗОЛОТУХІН

47 (29)

Інвентаризація боргів: від дебіторської до кредиторської заборгованості

Олександр ЗОЛОТУХІН

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

40 (41)

Штрафи та пені: чи нараховувати резерв сумнівних боргів

Катерина ПРОСКУРА

41 (45)

Курсові різниці за отриманим кредитом/позикою в іноземній валюті

Віталій СМЕРДОВ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Актуальний коментар

№ журналу
(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

36 (20)

Страхові виплати: ФСС змінює порядок фінансування

Ганна ЛИСЕНКО

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

3 (46)

Звітуємо до служби зайнятості (Річна звітність)

Анна СВІДРАК

4 (47)

Перенесення робочих днів у 2018 році

Олена УСЕНКО

7 (16)

Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю

Майя ДЕМИДОВА

19 (6)

Щорічні відпустки

Олена УСЕНКО,

Неля СИНЬКО

22 (32)

Праця неповнолітніх

Олена УСЕНКО

23 (24)

Документальне оформлення відрядження

Ольга ШАРА

24 (18)

Компенсація ЄСВ за новостворені робочі місця

Анна СВІДРАК

27 (32)

Перенесення або продовження відпустки у разі хвороби

Олена УСЕНКО

31 (36)

Зміна головного бухгалтера: послідовність дій

Ольга ШАРА

32 (29)

Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2019 рік

Олена УСЕНКО

36 (38)

Трудові перевірки: що слід знати роботодавцю

Наталія БЕЛЬТЮКОВА

37 (35)

Приховані трудові відносини: аналіз поширених порушень

Олена ГАБРУК

37 (45)

Робота за комп’ютером як підстава для надання додаткової відпустки

Олена ГАБРУК

39 (24)

Робочий час: види, режими, облік

Олена ГАБРУК

43 (29)

Практиканти на підприємстві: оформлення та оплата

Олена ГАБРУК

44 (27)

Медогляди працівників: види, порядок організації, обов’язки та відповідальність сторін

Олена ГАБРУК

45 (31)

Студенти на практиці: як оформити та оплатити

Олена ГАБРУК

47 (22)

Стажування на підприємстві: оформлення та оплата

Олена ГАБРУК

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема відповіді

 

Автор
відповіді

10 (47)

Відпустка на період проведення АТО

Додатковий день відпочинку після давання крові

Компенсація за невикористану соціальну відпустку

Тривалість відпустки голів місцевих держадміністрацій

Відрахування за невідпрацьовані дні відпустки

Олена УСЕНКО

14 (46)

Компенсація за невикористані відпустки

Сумісництво під час декретної відпустки

Якщо керівник тимчасово відсутній

Табель обліку робочого часу

Право батька на відпустку для догляду за дитиною

Олена УСЕНКО

30 (46)

 

Електронний документообіг

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Зміна режиму роботи

«Чорнобильська» відпустка

Олена УСЕНКО

ОПЛАТА ПРАЦІ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (33)

Оплата праці (Нове в законодавстві)

Ніна ПІДЛУЖНА,

Неля СИНЬКО,

Світлана ДИМИТРЕНКО

4 (45)

Індексація зарплати у січні та лютому 2018 року

Несвоєчасна виплата доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

8 (34)

Індексація зарплати у лютому та березні 2018 року Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

11 (37)

Індексація зарплати у березні та квітні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

15 (44)

Індексація зарплати у квітні та травні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

19 (12)

Розрахунок відпускних (Щорічні відпустки)

Олена УСЕНКО,

Неля СИНЬКО

20 (36)

Індексація зарплати у травні та червні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

20 (38)

Виплати за додаткове навантаження держслужбовцям

Оксана КЛІЖЕВСЬКА

24 (32)

Індексація зарплати у червні та липні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

26 (24)

Оплата праці та надання відпусток у держорганах

Оксана КЛІЖЕВСЬКА

28 (32)

Індексація зарплати у липні та серпні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

32 (27)

Індексація зарплати у серпні та вересні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

35 (14)

Індексація зарплати у вересні та жовтні 2018 року

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

35 (23)

Оплата днів відрядження: від теорії до практики

Ольга ШАРА

39 (47)

Індексація зарплати у жовтні та листопаді 2018 року Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

43 (46)

Індексація зарплати у листопаді та грудні 2018 року Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

47 (46)

Індексація зарплати у грудні 2018 року та січня 2019 року Компенсація за несвоєчасну виплату доходів

Ніна ПІДЛУЖНА

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

23 (47)

Виплата за додаткове навантаження

Грошова допомога до щорічної відпустки

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Оксана КЛІЖЕВСЬКА

25 (48)

Доплата за науковий ступінь

Надбавка за інтенсивність праці

Оксана КЛІЖЕВСЬКА

СУДОВА ПРАКТИКА

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (80)

Мету отримання послуг не доведено

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

7 (26)

Якщо порядок оприбуткування готівки порушено

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

9 (34)

Справа одна — рішення різні

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

10 (33)

Єдина позиція судів усіх інстанцій

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

12 (39)

Сплата оренди нижче законодавчо встановленого розміру

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

13 (40)

«Первинка» є, а факт здійснення операції не доведено

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

16 (30)

Оскарження податкової консультації

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

17-18 (40)

«Первинка» на безтоварні операції

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

19 (32)

Якщо факт придбання товару не доведено

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

20 (33)

Якщо діяльність контрагентів одночасно визнано фіктивною

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

21 (6)

Первинні документи у судовій практиці

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

23 (33)

Якщо фактичне виконання договорів не підтверджено

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

25 (32)

Неподання звіту про КО комітентом

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

26 (22)

Як встановлюється повторність порушення

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

27 (30)

Якщо платіжні доручення без підпису

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

28 (28)

«Первинка» без обов’язкових реквізитів

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

29 (33)

Недостовірність задекларованих даних

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

31 (32)

Якщо авто — об’єкт оподаткування

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

33 (28)

Якщо несвоєчасне подання звіту пов’язане з несправністю оргтехніки

Ярослав ШАШЕНКОВ,

Віра СЕМИКОПЕНКО

35 (33)

ЗЕД-розрахунки: орієнтуємось на діючі строки

36 (48)

Усі ПН — в ЄРПН

АПЕЛЯЦІЙНА ПРАКТИКА

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (85)

Оподаткування дивідендів «єдинника» — юридичної особи

Дмитро ЧАЛЕНКО

7 (24)

Податкова знижка на іпотеку

Дмитро ЧАЛЕНКО

12 (36)

Продаж авто за заниженою ціною

Дмитро ЧАЛЕНКО

17 – 18 (37)

Використання праці неоформлених працівників

Дмитро ЧАЛЕНКО

22 (28)

Повернення статутного внеску

Дмитро ЧАЛЕНКО

24 (22)

Нерухомість у дарунок від осіб різного ступеня споріднення

Дмитро ЧАЛЕНКО

27 (26)

Право ФОП на податковий кредит

Дмитро ЧАЛЕНКО

30 (29)

Роялті на користь ІСІ

Ірина ІГНАТОВА

34 (42)

Коли «єдинник» не є платником земельного податку

Дмитро ЧАЛЕНКО

ОБЛІК І РЕЄСТРАЦІЯ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (50)

Облік і реєстрація (Нове в законодавстві)

Ірина КОРОТКОВА

6 (7)

Держреєстрація юросіб і ФОП. Взяття на облік (Власна справа: роздрібна торгівля)

Катерина ДУБОНОС,

Наталія РЕПЕТИЛО

9 (27)

Податковий номер для дитини

Тетяна НЕПЛЮЄВА

10 (24)

Нове у порядку реєстрації платників ПДВ

Наталія ПЛОТНИК,

Лариса БОНДАР

12 (29)

Різні місця здійснення діяльності: облікові нюанси

Катерина ДУБОНОС,

Наталія КОПИЛЕНКО

14 (7)

Держреєстрація юросіб та ФОП

Взяття на облік (Власна справа: оптова торгівля)

Катерина ДУБОНОС,

Наталія РЕПЕТИЛО

14 (29)

Отримання фізособою інформації про доходи

Тетяна НЕПЛЮЄВА

16 (23)

Зміна місцезнаходження

Наталія ПЛОТНИК,

Наталія РЕПЕТИЛО

20 (6)

Постійні представництва

Катерина ДУБОНОС,

Наталія РЕПЕТИЛО

24 (25)

Зміни у Порядку обліку платників ЄСВ

Наталія ПЛОТНИК,

Світлана КУЗНЄЦОВА

25 (27)

Повідомлення про оренду майна

Світлана САВІЦЬКА,

Сергій МУЛІН

28 (20)

Зміна місцезнаходження

Галина ЗАВ’ЯЛОВА

31 (41)

Нове у Порядку обліку платників

Катерина ДУБОНОС

42 (28)

ФОП знімається з обліку: до якого контролюючого органу звертатися?

Катерина ДУБОНОС,

Наталія КОПИЛЕНКО

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

13 (47)

Зміна місцезнаходження ФОП

Наталія РЕПЕТИЛО

28 (47)

Повідомлення про об’єкт оподаткування

Визначення повторності правопорушення

Якщо об’єкти оподаткування однотипні

Ірина ПРОКОПЧУК

МИТНА СПРАВА

Актуальний коментар

№ журналу
(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (53)

Митна справа (Нове в законодавстві)

Ірина МЕСЕЧА

20 (25)

Контроль за екологічними нормами

Наталія ІВАНІНА

28 (24)

Митне декларування: зміни до класифікаторів

Андрій Очерет

37 (14)

 

Закон про «Єдине вікно»: бізнес в очікуванні на спрощення

Наталія ІВАНІНА

 

43 (9)

 

Товар поштою: проблеми оподаткування товарів, що пересилаються в Україну

Ірина МЕСЕЧА

 

46 (24)

 

«Єдине вікно»: розпочато активну роботу із запровадження нововведень

Наталія ІВАНІНА

 

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

7 (19)

Ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією

Олена МОШИНСЬКА

8 (30)

Видача сертифікатів EUR.1

Володимир СТОРОЖЧУК

9 (29)

Інтелектуальна власність

Олександр РУДОЛЬСЬКИЙ

10 (29)

Експорт лісоматеріалів

Наталія ІВАНІНА

11 (31)

Строки транзитних перевезень

Ірина МЕСЕЧА

13 (37)

Переміщення готівки і банківських металів

Олена МОШИНСЬКА

14 (30)

Контроль за товарами військового призначення

Андрій ВЛАСЕНКО

16 (26)

Визначення українського походження взуття

Володимир СТОРОЖЧУК

17 – 18 (23)

Переміщення товарів на суднах закордонного плавання

Ірина МЕСЕЧА

19 (28)

Вивезення ювілейних монет

Наталія ІВАНІНА

21 (28)

Тимчасове ввезення ТЗ резидентами

Олена МОШИНСЬКА

22 (24)

Вивезення з України творів друку

Наталія ІВАНІНА

23 (30)

Розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання

Тетяна ЗУБКО,

Сергій ЗАТОРЖИНСЬКИЙ

24 (26)

Гарантійне забезпечення зобов’язань

Ірина МЕСЕЧА

25 (28)

«Єдине вікно» на митниці

Михайло ЗАХАРЧЕНКО

31 (29)

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД

Роман ЗАВЕЛЯ,

Ганна ТРИКУЛА

33 (24)

Ввізне мито при реекспорті продуктів переробки

Володимир СТОРОЖЧУК

40 (31)

Виробництво ТЗ:

діючий порядок ввезення комплектуючих для авто

Володимир СТОРОЖЧУК

43 (24)

 

Перевірка класифікації товарів:

огляд типових порушень

Роман ЗАВЕЛЯ,

Людмила ЧОРНА

46 (28)

 

Нова версія УКТ ЗЕД 2017 р.: ДФС розроблено перехідні таблиці

Ганна ТРИКУЛА

 

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

29 (46)

Ввезення мобільних телефонів

Наталія ІВАНІНА

29 (47)

Переміщення ліків для особистого використання

Наталія ІВАНІНА

43 (38)

Пересилання готових кормів для тварин

Ірина МЕСЕЧА

43 (38)

Пересилання столових приборів, покритих дорогоцінними металами

Ірина МЕСЕЧА

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

10 (27)

Продаж корпоративних прав нерезидентом

Ірина ЧЕПЛЕНКО

12 (34)

Плата за використання програмного забезпечення: коли є роялті

Ірина ЧЕПЛЕНКО

26 (30)

Електронна довідка нерезидента

Ірина ЧЕПЛЕНКО

26 (31)

Довідка про податкову резиденцію Гонконгу

Ірина ЧЕПЛЕНКО

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

15 (41)

Декларування валютних цінностей

Ірина БОЧКО

43 (28)

Валютні цінності: останні зміни в порядку декларування?

Ірина БОЧКО

46 (33)

Строки ЗЕД-розрахунків: поки що орієнтуємося на старі правила

Ірина БОЧКО

Запитання — відповіді

№ журналу

(сторінка)

Тема відповіді

Автор
відповіді

26 (43)

Кредит від нерезидента

Зняття експортної операції з контролю

Ірина БОЧКО

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ. РРО

Актуальний коментар

№ журналу
(сторінка)

Назва актуального коментаря

Автор коментаря

1 – 2 (51)

Реєстратори розрахункових операцій (Нове в законодавстві)

Володимир ОШКАЛО

23 (13)

Нове у веденні касових операцій

Володимир ОШКАЛО

26 (32)

Новації у реєстрації та застосуванні РРО

Наталія ПЛОТНИК,

Світлана САВІЦЬКА

39 (10)

РРО, КОРО та РК: нове у порядках реєстрації та застосування

Наталія ПЛОТНИК,

Світлана САВІЦЬКА

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

6 (19)

Застосування РРО (Власна справа: роздрібна торгівля)

Володимир ОШКАЛО

26 (6)

Готівкові розрахунки

Віктор ЗАЙВЕНКО

34 (18)

Вихід з ладу РРО

Юрій ЯРМОЛОВСЬКИЙ,

Андрій ЦИМБАЛЮК,

Володимир ОШКАЛО

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

21 (47)

Якщо обсяг доходу понад 1 млн грн

Операції, не пов’язані з реалізацією товарів

Торгівля у навчальних закладах

Андрій ЦИМБАЛЮК,

Володимир ОШКАЛО

24 (47)

Знижка при продажу ПММ

Оздоровчі спортивні послуги

Андрій ЦИМБАЛЮК,

Станіслав КУБРІН

27 (47)

Нумерація касових ордерів

Заповнення прибуткових/видаткових касових ордерів

Володимир ОШКАЛО

28 (35)

Зберігання готівки

Продаж товарів через мережу Інтернет

Обмеження готівкових розрахунків

Заокруглення сум у чеку

Неповернення авансу на відрядження

Юрій ЯРМОЛОВСЬКИЙ

32 (46)

Оприбуткування готівки

Копія фіскального звітного чека

Залишок готівки у скриньці РРО

Заокруглення у касовому чеку

Заповнення касових ордерів

Володимир ОШКАЛО

33 (47)

Реалізація продукції власного виробництва

Обмеження в розрахунках готівкою

Заповнення видаткових ордерів при проведенні інкасації

Оприбуткування готівкової виручки

Володимир ОШКАЛО

38 (38)

Переказ коштів небанківською фінустановою

Ведення касової книги відокремленими підрозділами підприємства

Щоденний Z-звіт

Реалізація технічно складних побутових товарів

Андрій ЦИМБАЛЮК

 

45 (43)

Продаж підакцизних товарів на території села

Оприбуткування готівкової іноземної валюти

Ведення/закриття/зберігання касової книги

Тетяна ШАПОВАЛОВА

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

8 (6)

Оскарження перевірок

Володимир БИЧКОВ,

Ольга ДАНИЛОВА

10 (26)

Перевірки-2018

Ольга ДАНИЛОВА

17-18 (34)

Заперечення до акта перевірки

Дмитро АЛЕНІН,

Юлія ПАСТУШЕНКО

27 (23)

Строки зберігання первинних документів

Ольга ДАНИЛОВА,

Наталія АНТОНЕНКО

28 (6)

Документальні перевірки

Володимир БИЧКОВ

40 (27)

Громадяни під контролем: підстави, порядок та оскарження результатів перевірок з питань дотримання податкового законодавства

Дмитро АЛЕНІН,

Юлія ПАСТУШЕНКО

ПЕРЕВІРКИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

35 (18)

Недотримання умов Інкотермс: можливі податкові наслідки

Наталія САЛОВА

37 (35)

Приховані трудові відносини: аналіз поширених порушень

Олена ГАБРУК

39 (34)

Оподаткування доходів громадян: ДФС, ПФУ та ФСС про типові порушення

Тетяна ДАВИДЕНКО

43 (24)

Перевірка класифікації товарів: огляд типових порушень

Роман ЗАВЕЛЯ,

Людмила ЧОРНА

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

Автор статті

1 – 2 (56)

Пенсійне забезпечення (Нове в законодавстві)

Олена ОХРІМЕНКО

12 (42)

Пенсія за віком на пільгових умовах

Галина МАСТЮГІНА

14 (37)

Перерахунок пенсій військовослужбовцям

Олена ОХРІМЕНКО

16 (33)

Українську пенсії іноземцям

Галина МАСТЮГІНА

17-18 (43)

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Галина МАСТЮГІНА

19 (35)

Розрахунок пенсії за віком

Галина МАСТЮГІНА

27 (33)

Пенсія за вислугу років для артистів

Галина МАСТЮГІНА

28 (34)

Пенсія по інвалідності

Галина МАСТЮГІНА

32 (32)

«Пільгова» пенсія за віком для чоловіків

Галина МАСТЮГІНА

34 (41)

Навчання у виші: чи зараховується до пенсійного стажу

Галина МАСТЮГІНА

38 (26)

Втрата годувальника: чи можлива пенсія повнолітнім дітям

Олена ОХРІМЕНКО

38 (27)

Пенсійне відстрочення: на яке підвищення розраховувати

Галина МАСТЮГІНА

42 (36)

Право на пенсію за віком: як підтвердити страховий стаж

Галина МАСТЮГІНА

42 (38)

Дострокова пенсія: хто має право

Галина МАСТЮГІНА

47 (33)

Грудневий перерахунок пенсії: наслідки зміни прожиткового мінімуму

Галина МАСТЮГІНА

Запитання — відповіді

№ журналу
(сторінка)

Тема  відповіді

Автор
відповіді

5 (47)

Допомога по безробіттю

Підприємницька діяльність: як підтвердити стаж

Галина МАСТЮГІНА

22 (47)

Одночасне право на два види пенсії

Перерахунок пенсії

Галина МАСТЮГІНА

36 (43)

Декретна відпустка: чи зараховується до стажу

Військова служба при призначенні пенсії

Постраждалий внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС

Перехід на «чорнобильську» пенсію по інвалідності

Робота в Держбанку СРСР

Пенсія працівникам органів місцевого самоврядування

Перехід з одного виду пенсій на інший

Максимальний заробіток для врахування при призначенні пенсії

Участь у ліквідаційних роботах

Проживання на території радіоактивного забруднення

Компенсація за втрату годувальника

Служба за контрактом

Олена ОХРІМЕНКО

43 (41)

Право на дострокову пенсію

Якщо отримувач держдопомоги досяг пенсійного віку

Пенсія за вислугу років

Галина МАСТЮГІНА

46 (42)

Пенсія за віком на пільгових умовах

Право на пенсію за віком

Пенсія по інвалідності

Галина МАСТЮГІНА

РЕПОРТАЖІ

Статті

№ журналу
(сторінка)

Назва статті

35 (46)

Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»: тенденції, висновки, очікування

36 (3)

Електронний чек: систему е-Receipt запущено для тестування

37 (3, 30, 33)

Сергій БІЛАН, перший заступник Голови ДФС України: «Ми маємо бути непомітними для бізнесу, що працює у правовому полі і сплачує податки, та захищати його від недобросовісної конкуренції, яку створюють ділки, що працюють у «тіні»

Юліана КОЗАЧЕНКО: «Запорізькі платники забезпечують стабільно високий рівень добровільної сплати податків — 98 %»

Олексій МУЖЕВ: «Економічна безпека та розвиток діалогу з експортерами — тренд Запорізької митниці»

38 (45)

Сергій КОВАЛЬЧУК: «Близько 20 млн грн додатково отримали місцеві бюджети Хмельниччини завдяки легалізації зайнятості»

39 (8)

Кирило КОРЕНЮК: «Між фіскалами та бізнесом має бути повага, як між справжніми діловими партнерами»

40 (45, 46)

Олексій БАРАНОВСЬКИЙ: «Питання повноти оподаткування та залучення нових ресурсів — у фокусі уваги органів місцевого самоврядування»

Олександр ШАВЛАК: «Кількість митних оформлень за принципом «єдиного вікна» сягнула 98 %»

41 (9)

Агрофорум: податкові новації, тенденції, висновки

42 (9, 46, 47)

План дій BEPS: Україна унеможливлює податкові лазівки

Микола РИБАКОВ: «Створити для бізнесу рівні конкурентні умови — тільки так можна забезпечити повноцінне зростання економіки в регіоні»

Андрій ТАНЦЕРОВ: «Харківська митниця спрямувала до бюджету 9 млрд грн»

43 (43, 44)

Олексій ПЕТРІЧЕНКО: «Закарпаття — на другому місці у рейтингу сумлінних платників податків»

Станіслав БАЛУЄВ: «Черги на кордоні зникнуть»

44 (9, 46, 47)

Пріоритет ДФС — діджиталізація 100 % податкових сервісів

Сергій ТЕРТИЧНИЙ: «У боротьбі зі «схемами» важлива взаємодія контролюючих органів»

Вікторія ЄРОФЕЄЄВА: «Митниця за відкрите спілкування з бізнесом»

45 (46, 47)

Олексій МАЗУПЕНКО: «Ми робимо акценти не на тиск на платників податків, а на ефективність заходів з протидії ухилення від оподаткувння»

Олександр ШУЦЬКИЙ: «Наша мета — удосконалення методів митного контролю на кордоні»

46 (45, 47)

Оксана ТОМЧУК: «80 % послуг ДФС для бізнесу переведено в онлайн»

Ігор БЕЗСМЕРТНИЙ: «Митниця завершує перехід до проведення митного оформлення товарів за принципом «єдиного вікна»

47 (11, 43, 45)

«Податки. Валюта. BEPS»: підсумки зовнішньоекономічного форуму

Світлана САВЧУК: «Спроможні громади — ознака сильних держав»

Віктор КРИВІЦЬКИЙ: «Митний пост «Ягодин» планує повний перехід на цифрові технології»

КРИПТОВАЛЮТА

Статті

№ журналу

(сторінка)

Назва cтатті

Автор cтатті

39 (38)

Майнинг криптовалют: варіанти податкової легалізації

Артем СЕРЕДА

41 (37)

Майнинг криптовалют: відповідальність за несплату податків

Артем СЕРЕДА

45 (34)

Майнинг криптовалют: податкові перевірки, обшуки та повернення вилученого обладнання

Артем СЕРЕДА

48 (12)

Оподаткування операцій з криптовалютами: Мінфін у пошуках істини

Артем СЕРЕДА

ДОДАТКИ ДО ЖУРНАЛУ

№ додатку
(сторінка)

Тема додатка

 

Упорядники

4/Д

січень 2018

Єдиний податок для фізичних осіб:

умови перебування

державна реєстрація

обрання КВЕД

ставки єдиного податку

облік доходів та витрат

облік доходів

подання звітності

сплата єдиного податку

сплата інших податків і зборів

зміни у відомостях

перехід на іншу групу

анулювання реєстрації

перехід на загальну систему: як відзвітувати

як уникнути подвійного оподаткування

відкриття нової торговельної точки

зняття з обліку

Тетяна ФЕДЧЕНКО,

Світлана КЄПІНА,

Анна СВІДРАК,

Наталія РЕПЕТИЛО,

Наталія КОПИЛЕНКО,

Станіслав КУБРІН,

Аліна КРАВЗЮК

10/Д

березень 2018

Трансфертне ціноутворення 2018

Частина I:

принцип «витягнутої руки» як світовий стандарт контролю за ТЦ

нормативно-правове регулювання ТЦ в Україні

засади визначення операцій контрольованими

визнання осіб пов’язаними для цілей ТЦ

джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»

зіставність умов операцій — як основний фактор при проведенні порівняльного аналізу

функціональний аналіз в ТЦ

методи ТЦ

звіт про КО

документація з ТЦ

відповідальність за неподання звітності з ТЦ

податковий контроль за ТЦ

самостійне та пропорційне коригування

попереднє узгодження ціноутворення у КО

Микола МІШИН,

В’ячеслав КРУГЛЯК,

Ольга САПРУНОВА

 

Частина II:

KPMG в Україні

Компанія EBS

Костянтин КАРПУШИН,

Аліна БАКУЛІНА,

Марія ПЕТРОВА,

Ганна ЧЕБОТАРЬОВА,

Євгенія МАРУЩЕНКО,

Ганна КЕРІМОВА-ВАРАНИЦЬКА,

Ольга САПРУНОВА

12/Д

березень 2018

Виплати працівникам:

гарантування виплат працівникам

заробітна плата

додаткова заробітна плата

індексація

строки виплати заробітної плати

відпускні

вихідна допомога

відрядження

коригування середньої заробітної плати

лікарняні та декретні

відповідальність за порушення законодавства про працю

Олександр ТОВСТЕНКО,

Неля СИНЬКО,

Ніна ПІДЛУЖНА,

Світлана ДИМИТРЕНКО,

Світлана КЕПІНА,

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Оксана МАРІНЕЦЬ,

Наталія ГОРМАКОВА,

Анжеліка РОГОВЕЦЬ,

Валентина БОРШОВСЬКА

16/Д

квітень 2018

Штрафні санкції:

податок на прибуток:

трансфертне ціноутворення

податок на додану вартість

акцизний податок

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

єдиний соціальний внесок

спрощена система оподаткування

плата за землю

податок на нерухомість

транспортний податок

реєстратори розрахункових операцій

відображення штрафів в обліку

Світлана КЕПІНА,

Аліна КРАВЗЮК,

Володимир БИЧКОВ,

Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,

Андрій ФІЛОЗОП,

Василь МИРЗА,

Інна ЛИТВИН,

Вікторія ПОПОВА,

Ірина РОМАНЮК,

Станіслав КУБРІН,

Євген КУРІЛОВ,

Олександр ЗОЛОТУХІН

 

20/Д

травень 2018

 

Торгівля: облік та оподаткування:

придбання товарів

продаж товарів

реалізація підакцизних товарів

знижки

уцінка/дооцінка товарів у роздрібній торгівлі

Андрій ФІЛОЗОП,

Людмила БОНДАР,

Оксана ЧЕХ,

Володимир ОШКАЛО,

Борис ЗАНЬКО,

Олександр ЗОЛОТУХІН,

Тетяна ЛІСІЦА

24/Д

червень 2018

Податкові різниці:

загальні аспекти

відображення різниць у додатку РІ

різниці при нарахуванні амортизації

різниці при формуванні забезпечень (резервів)

різниці при здійсненні фінансових операцій

інші різниці

запитання — відповіді

Олексій ЗАДОРОЖНИЙ,

Світлана ТИМОЩУК

28/Д

липень 2018

Адміністративне оскарження

Частина I:

загальні аспекти

об’єкт оскарження

суб’єкт оскарження

процедура оскарження

розгляд скарги

участь платника

закінчення процедури адміноскарження

оскарження вимог про сплату недоїмки з ЄСВ

оскарження рішень митниць

оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Частина II:

(витяги із законодавчих актів, що регламентують процедуру адміноскаржень)

Податковий кодекс України

Митний кодекс України

Закон України від 08.07.2010 р. 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

Дмитро ПАВЛОВИЧ

32/Д

серпень 2018

Національні П(С)БО. Частина 1:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; НПБО 1; НПБО 2; ПБО 6

 

36/Д

вересень 2018

Національні П(С)БО. Частина 2:

ПБО 7; ПБО 8; ПБО 9; ПБО 10; ПБО 11; ПБО 12; ПБО 13; ПБО 14; ПБО 15; ПБО 16; ПБО 17; ПБО 18; ПБО 19

 

40/Д

жовтень 2018

Національні П(С)БО. Частина 3:

ПБО 21; ПБО 22; ПБО 23; ПБО 24; ПБО 25; ПБО 26; ПБО 27; ПБО 28; ПБО 29; ПБО 30; ПБО 31; ПБО 32; ПБО 33; ПБО 34

 

44/Д

листопад 2018

Звіти з ЄСВ: рекомендації із заповнення:

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна))

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 (річна))

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати (форма № Д6 (річна))

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

Валентина БОРШОВСЬКА