Новости

Спрощена система оподаткування: включення до складу доходу вартості частки учасників

02.01.2019 / 11:00

Чи включати до складу доходу вартість частки колишніх учасників реорганізованого акціонерного товариства, що не були включені до складу учасників новоствореного товариства, у разі зменшення статутного капіталу товариства на частку, яка була закріплена за колишніми учасниками реорганізованого акціонерного товариства?

Об’єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, вважається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ). При цьому датою отримання доходу, вираженого у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється згідно з НБО та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну з питань бухгалтерського обліку (п. 292.13 ст. 292 та пп. 296.1.3 ст. 296 ПКУ).

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена (ПБО 15).

Оскільки при виключенні учасників товариства прийнято рішення щодо відповідного зменшення розміру статутного капіталу товариства, тобто перерозподілу статутного капіталу між іншими учасниками не відбулося, а також не здійснено повернення внесків виключених учасників (колишнім учасникам реорганізованого акціонерного товариства), то розмір внесків учасників, що виключені, після закінчення строку позовної давності включається до складу доходу товариства у повному обсязі.

Зверніть увагу, що зміна розміру статутного капіталу або зміна розміру кожного учасника, у тому числі платника єдиного податку має бути відображена у статутних документах з відповідною державною реєстрацією (ст. 143 ЦКУ).