Новости

Огляд відповідей ДФС за поточними матеріалами ЗІР

03.01.2019 / 09:00

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) 

(грудень, ІІІ частина)

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Які особливості заповнення податкової накладної при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування?

До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I — X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме: у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ; у рядку IX — загальний обсяг постачання товарів/послуг.

Рядки II — VIII розділу А не заповнюються.

До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

2) у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;

3) у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

4) у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5) у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

6) у графі 8 — має бути зазначено код ставки 903;

7) у графі 9 — код відповідної пільги з Довідниками податкових пільг;

8) у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

9) графа 11 — не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються)

Чи може у графі 4 податкової накладної зазначатися інша одиниця виміру, ніж  зазначена у податковій накладній при придбанні товару (наприклад, при придбанні зазначена одиниця виміру «кг», а при постачанні «шт.» з відповідним кодом згідно з КСПОВО)?

Враховуючи те, що постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, наприклад за вагову одиницю (кілограм, тонну тощо), може здійснюватися за ціною за кількісну одиницю (штуку тощо) такого товару,  одиниця виміру, вказана у графі 4 податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, може відрізнятися від одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманій платником податку при придбанні такого товару

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.05

Нарахування амортизації

 

Як у податковому обліку встановлюється мінімально допустимий строк амортизації вартості придбаного (безоплатно отриманого) основного засобу, що був у використанні?

У податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації вартості придбаного (безоплатно отриманого) основного засобу, що був у використанні, встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), однак він не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи необхідно у разі подання Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності підтверджувати, що нерезидент не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво, або не може визначити прибуток шляхом прямого підрахування?

У разі подання Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності законодавчо не передбачено підтверджувати, що нерезидент не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво або не може визначити прибуток шляхом прямого підрахування. Однак для складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності нерезидент подає до контролюючого органу дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальну чисельність працівників та вартість основних засобів нерезидента, які завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою

102.23

Звітність

 

Чи здійснюється виправлення сум авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, якщо за результатами перевірки за три квартали 2016 р. контролюючим органом 
збільшено/зменшено податкове зобов’язання з податку на прибуток?

У разі якщо за результатами перевірки контролюючим органом збільшено/зменшено податкове зобов’язання, задеклароване платником податку на прибуток за три квартали 2016 р., то платник податку повинен здійснити перерахунок суми щомісячних авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, а саме: в уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням додатка ВП. При цьому  залежно від обраного способу виправлення помилок збільшення/зменшення суми податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду по авансовому внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, розрахованого за три квартали 2016 р., відображається у рядку 26 уточнюючої декларації або у рядку 26 таблиці 2 додатка ВП до декларації. При збільшенні суми податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пеня відповідно до пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ, які відображаються у рядках 29, 30 уточнюючої декларації та 28, 29 таблиці 2 додатка ВП до декларації

102.24

Терміни сплати податку

 

Чи застосовується відповідальність до платника податку на прибуток, якщо при переказі авансового внеску при виплаті дивідендів (частини чистого прибутку) у полі «Призначення платежу» платіжного доручення замість коду виду сплати 125 зазначено код виду сплати 101 (код бюджетної класифікації та розрахунковий рахунок зазначені правильно) та чи потрібно платнику виправляти таку помилку?

У разі переказу авансового внеску при виплаті дивідендів (частини чистого прибутку) у полі «Призначення платежу» платіжного доручення платником податку на прибуток помилково замість коду виду сплати 125 зазначено код виду сплати 101, але водночас код бюджетної класифікації та розрахунковий рахунок зазначені правильно, такий документ на переказ органом ДФС приймається до виконання і вважається, що такий платник сплачує грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. При цьому відповідальність до такого платника податку на прибуток не застосовується

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

Чи можна подати контролюючому органу в електронному вигляді копії документів, які підтверджують понесені витрати, дозволені для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року?

ПКУ не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу в електронній формі копій документів, які підтверджують понесені витрати, дозволені для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року. У зв’язку з цим платник податку може подати належним чином завірені копії таких документів контролюючому органу за місцем своєї податкової адреси у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.09

Порядок заповнення та подання податкової декларації

 

Чи вказує новостворена ФОП в квартальній податковій декларації про майновий стан і доходи інші доходи (заробітну плату тощо), отримані нею як фізичною особою — громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?

Новостворена фізична особа — підприємець в квартальній податковій декларації про майновий стан і доходи поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує інші доходи (заробітну плату тощо), отримані нею як фізичною особою — громадянином за період від початку звітного податкового року до дати державної реєстрації підприємницької діяльності, та відомості про рухоме та нерухоме майно. Крім того, новостворена фізична особа — підприємець інформацію про інші доходи та відомості про рухоме і нерухоме майно вказує і в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

105.05 Порядок визначення витрат

 

Чи може приватний нотаріус включити до складу витрат сплачену за свій рахунок суму страхових внесків на користь найманих працівників за договорами недержавного пенсійного забезпечення?

Приватний нотаріус не має права включати до складу витрат сплачену за свій рахунок суму страхових внесків на користь найманих працівників за договорами недержавного пенсійного забезпечення

105.13

Окремі норми щодо відповідальності самозайнятих осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність

 

Чи застосовується відповідальність до нотаріуса, який при оформленні цивільно-правового договору неправильно  визначив резидентський статус особи, що призвело до несплати ПДФО та військового збору?

Визначення нотаріусом резидентського статусу фізичної особи та відповідальність за неправильне визначення нормами ПКУ не передбачено

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.03

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 

Чи має право ФОП, яка здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку, перейти на спрощену систему оподаткування?

Оскільки діяльність у сфері бухгалтерського обліку та діяльність у сфері аудиту за своєю сутністю є різними видами діяльності, фізичні особи — підприємці, які надають виключно бухгалтерські послуги мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування та бути платниками єдиного податку

107.07

Порядок ведення обліку

 

Яким чином скоригувати суму витрат у Книзі обліку доходів і витрат у разі розірвання дого­вору (повернення товару) платником єдиного податку?

У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.01

Платники податку

 

Чи є платником земельного податку ФОП — платник єдиного податку за земельну ділянку, яка перебуває у власності чи постійному користуванні, якщо будівлі (споруди), їх частини, які знаходяться на такій земельній ділянці, здаються в оренду?

 

ФОП — платник єдиного податку (першої — третьої груп), яка набула право власності або постійного користування земельною ділянкою і є власником будівлі (споруди), їх частини, розташованих на такій земельній ділянці, та надання в оренду нерухомого майна є основним або одним із видів діяльності, звільняється від сплати земельного податку за земельну ділянку під таким майном за умови надання в оренду нерухомого майна згідно з укладеною цивільно-правовою угодою, оскільки така земельна ділянка цим платником (орендодавцем) використовується виключно для здійснення господарської діяльності. ФОП — платник єдиного податку четвертої групи — власник або постійний користувач земельної ділянки у разі надання в оренду будівель (споруд), їх частин, які знаходяться на такій земельній ділянці, є платником земельного податку на загальних підставах

112.03

Ставки податку

 

За якими ставками та з якого періоду юридичною особою сплачується земельний податок за лісові землі у зв’язку з набранням чинності Законом України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII?

 

Законом України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII, який набрав чинності 15.08.2018 р., внесені зміни, зокрема до ст. 273 ПКУ, відповідно до яких лісові землі підлягають оподаткуванню земельним податком. 

У зв’язку з прийняттям цього Закону в частині запровадження справляння земельного податку за лісові землі на засіданні Експертної ради з підготовки узагальнюючих податкових консультацій 26.09.2018 р. було прийнято рішення щодо необхідності видачі узагальнюючої податкової консультації з зазначеного питання.

Отже, питання справляння земельного податку за лісові землі буде врегульовано шляхом видання узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом Мінфіну

112.04

Пільги

 

Хто з подружжя, яке виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, має право на пільгу щодо сплати земельного податку?

 

Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. 281.2 ст. 281 ПКУ.

Водночас якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно до своєї частки є кожен з батьків, відповідно право на пільги щодо сплати земельного податку має кожен з них. 

Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку

112.07

Окремі норми відповідальності щодо відповідальності платників податку

 

Чи застосовуються штрафні санкції до орендаря земельної ділянки державної та комунальної власності за передачу ділянки в суборенду, якщо плата за суборенду є вищою за орендну плату?

Оскільки положеннями ПКУ не передбачено норм щодо застосування штрафних санкцій до орендаря земельної ділянки державної та комунальної власності за передачу ділянки в суборенду, якщо плата за суборенду є вищою за орендну плату, то на ДФС не покладено обов’язку щодо виконання функцій з контролю за розміром плати, визначеним договором суборенди землі, а також застосування та стягнення сум штрафних санкцій за перевищення такої плати розміру орендної плати

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО І ПЛОДОВОГО, 
АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами

 

Які документи необхідно подати суб’єкту господарювання для одержання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами?

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається за заявою суб’єкта господарювання, яка може бути подана особисто або уповноваженою особою заявника чи надіслана рекомендованим листом

Які розміри та терміни сплати за ліцензію на оптову торгівлю спиртом?

Річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим встановлено у розмірі 500 000 грн. Сплата чергового платежу за ліцензії справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій

В які терміни необхідно здійснювати чергову сплату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами?

Сплата чергового платежу за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами здійснюється у розмірах, встановлених Законом України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.13

Інші питання

 

Чи має право суб’єкт господарювання надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків (форми № 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП, 17-ОПП, 20-ОПП)?

Заяви за формами № 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП подаються до контролюючих органів платниками податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, та можуть бути направлені до контролюючого органу поштовим відправленням.

При цьому копії документів, які подаються разом із такими заявами, повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи, здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків. Заява за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку», заява за формою № 17-ОПП та повідомлення за формою № 20-ОПП можуть бути подані до контролюючого органу як поштовим відправленням, так і засобами електронного зв’язку в електронній формі (платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів)

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

134.10

Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків

 

Чи діють положення пп. 38.2 п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в частині застосування норм статей 87 — 101 ПКУ щодо погашення податкового боргу платників податків у зв’язку з початком операції Об’єднаних сил?

У зв’язку з прийняттям Закону № 2268 підготовлено проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)», яким пропонується внести зміни, зокрема, до п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо поширення особливостей адміністрування податків, які застосовувались під час проведення АТО, на період проведення операції Об’єднаних сил. Водночас слід зауважити, що за відсутності у публічному доступі офіційної інформації з приводу вказаного  та відповідних нормативно-правових актів, у ДФС, яка не є розпорядником зазначеної інформації, відсутні законодавчі підстави для її роз’яснення

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.03

Контрольовані операції

 

Як враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції вартість придбаного товару (сума попередньої оплати) та частково повернутого товару (попередньої оплати), якщо повернення здійснювалось в одному/наступному звітному календарному році, та як при цьому заповнюються графи 17, 20 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції?

Якщо придбання та часткове повернення цього самого  товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції в цьому звітному році враховується вартість поставки, зменшена на вартість поверненого товару. У разі якщо придбання відбулось в одному звітному календарному році, а часткове повернення відбулось у наступному році, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції у календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість придбаного товару. При цьому в наступному році вартість частково поверненого товару не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій при визначенні такого критерію. Враховуючи те, що сума попередньої оплати за товар (повернутої попередньої оплати) не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції така операція не враховується і не відображається у Звіті

137.07

Складання та подання Звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

 

В яких випадках у Звіті про контрольовані операції зазначаються коди сторони операції «Кредитодавець (позикодавець)» (109) та «Кредитор» (110)?

У разі коли у договорі про надання кредиту (позики) стороною операції зазначено «Кредитодавець (позикодавець)», то у графі 9 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції також зазначається код сторони операції 109 «Кредитодавець (позикодавець)». У разі коли у договорі стороною операції вказано «Кредитор», то у графі 9 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту також зазначається код сторони операції 110 «Кредитор»

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу «Електронний кабінет»

 

Чи має право платник податку направити до органу ДФС підтвердні документи, визначені в запиті про подання інформації, через Електронний кабінет та яка дата є датою їх подання?

За допомогою меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету платники мають можливість направити до органу ДФС разом із супровідним листом підтвердні документи, визначені в запиті про подання інформації, у форматі pdf (обмеження 2 Мб).

Датою подання підтвердних документів разом із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДФС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДФС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи»

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

210.04

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

 

На яку адресу суб'єкт господарювання може подати до митниці ДФС заяву про повернення коштів авансових платежів (передоплати) засобами електронного зв’язку в електронній формі?

Подання суб’єктами господарювання заяви про повернення коштів авансових платежів (передоплати) засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється на поштову скриньку митниці ДФС, зазначену на офіційному веб-порталі ДФС

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ДФС УКРАЇНИ

211.02

Фінансові санкції

 

Який порядок сплати та повернення грошової застави, що вноситься громадянином-резидентом при ввезенні транспортного засобу в режимі транзиту?

При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню особі, яка внесла цю заставу, або уповноваженій нею особі не пізніше трьох банківських днів. При цьому повернення грошової застави, якщо вона вносилася у валюті України, може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншого органу доходів і зборів, а якщо в іноземній валюті — виключно тим органом, на рахунок якого вона була внесена, на підставі письмової заяви громадянина, до якої додаються другий примірник квитанції МД-1, який підтверджує внесення відповідних сум грошової застави, та Акта про підтвердження вивезення товарів та/або транспортних засобів 

 

 

 

Читайте також: Огляд відповідей ДФС (грудень, частина І)