Новости

Вступили в силу изменения в налогообложении авиабензинов и топлива для реактивных двигателей

03.01.2019 / 11:00

З 01.01.2019 р. набрали чинності норми Закону України від 23.11.2018 р. № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі — Закон № 2628), відповідно до яких оподаткування бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (коди 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації вироблених в Україні здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10. Такий підвищувальний коефіцієнт не застосовується у випадку, коли імпортер бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі — імпортер) або виробник бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі — виробник) видав податковий вексель відповідно до п. 229.8 ст. 229 ПКУ.

Порядок видачі та погашення податкового векселя визначено п. 229.8 ст. 229 ПКУ, яким, зокрема, передбачено, що ввезення на митну територію України або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів може здійснюватися зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 за умови оформлення податкового векселя. Такий вексель видається на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

Імпортер оформлює податковий вексель у трьох примірниках, а виробник — у двох примірниках. Перший примірник подається контролюючому органу (векселедержателю) за місцезнаходженням імпортера або виробника, другий примірник залишається імпортеру або виробнику, а третій примірник подається контролюючому органу за місцем митного оформлення таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

Отже, для взяття на облік податкового векселя векселедавець оформляє перший примірник на вексельному бланку, придбаному векселедавцем у банку, другий та третій (для імпортера) — на копії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер, кожен примірник податкового векселя оформляється окремо, записи в них повинні бути тотожними. Після авалювання банком такого векселя векселедавець подає контролюючому органу (векселедержателю) за своїм місцезнаходженням всі примірники податкового векселя.

Векселедержателем на зворотному боці всіх примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у журналі і робиться напис «Взято на облік», який засвідчується підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи), скріпленим печаткою векселедержателя.

Після взяття податкового векселя на облік перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, другий та третій примірники з відміткою векселедержателя про взяття на облік у той самий день повертаються векселедавцю, з яких другий примірник залишається імпортеру або виробнику, а третій примірник подається контролюючому органу за місцем митного оформлення таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель.

Згідно з п. 26 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (з урахуванням внесених доповнень) тимчасово, з 1 січня до 30 червня 2019 р. (включно), підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з п. 229.8 ст. 229 ПКУ, здійснюється шляхом подання такими виробниками та імпортерами контролюючому органу — векселедержателю копій первинних документів, які підтверджують здійснення операцій з:

  • реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з діючим сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
  • реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктам літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»;
  • реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
  • реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву.

Таким чином, при погашенні податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з п. 229.8 ст. 229 ПКУ такими виробниками та імпортерами мають бути подані контролюючому органу — векселедержателю копії первинних документів по всьому ланцюгу його постачання від виробників або імпортерів до суб’єктів господарювання, визначених у підпунктах 1 — 4 п. 26 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які підтверджують здійснення операцій, зокрема, але не виключно: видаткові накладні або акти приймання-передачі, залізничні або товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, документи на заправлення повітряних суден (видатковий ордер, реєстр, карта, накладна тощо), зареєстровані акцизні накладні, складені на такі операції, а також відповідні договори на реалізацію такого пального, на виконання послуг із заправлення повітряних суден.

Звертаємо увагу, що перелік суб’єктів:

  • які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з діючим сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, розміщено на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України за адресою: https://avia.gov.ua/npdrd/slug-3/;
  • літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 405 «Про затвердження переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки».