Новости

Фінзвітність на сайті підприємства: Мінфін роз’яснює звітні новації

03.01.2019 / 18:00

Які підприємства мають оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком на власному сайті вже за підсумками 2018 р., а які — 2019 р.?


Однією із ключових вимог нової редакції Закону про бухоблік є вимога щодо оприлюднення фінансової звітності на власному сайті підприємств разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність.

Натомість донедавна залишалось непрозорим запитання, з якого періоду підприємства вперше мають почати виконувати норму щодо оприлюднення фінансової звітності на власному сайті — починаючи зі звітності за 2018 р. у 2019 р. чи починаючи зі звітності за 2019 р. у 2020 р.?

Зазначене запитання ускладнюється ще й тим, що низка підприємств, звітність яких підлягає оприлюдненню, здійснює перехід на застосовування МСФЗ для складання фінансової звітності і, відповідно, їх фінансова звітність за 2018 р. є неповноцінною через такий перехід.

І ось нарешті особливості такого оприлюднення в перехідний період роз’яснено Мінфіном у листі від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299, в якому підприємства, фінансова звітність яких підлягає оприлюдненню, поділено на дві групи. Адже, як стверджується в абзаці першому частини третьої ст. 14 Закону про бухоблік, підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з ауди­торським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. Зазначена норма набрала чинності з 01.01.2018 р.

Таким чином, вищезазначені підприємства оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за підсумками 2018 р.

А ось великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства та інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’я­зані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) (абзац другий частини третьої ст. 14 Закону про бухоблік). Зазначені норми набирають чинності з 01.01.2019 р. (п. 1 розділу II Закону № 2164-VIII).

Таким чином, вищезазначені підприємства мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком починаючи з фінансової звітності за 2019 р.

Також коментований лист Мінфіну містить таке роз’яснення: «… з метою надання впевненості щодо показників фінансової звітності підприємств, наведених в абзаці другому частини третьої ст. 14 Закону про бухоблік, які вперше застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі — МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 р. та перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», доцільно оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової звітності за 2018 р.»

Щодо особливостей складання фінансової звітності підприємствами, що переходять на МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., ситуацію роз’яснено в листі Мінфіну від 27.02.2018 р. № 35210-06-5/5570. При цьому Мінфіном зауважено, що підприємства, які мають перейти на застосування МСФЗ з 01.01.2018 р., подають проміжну фінансову звітність, річну фінансова звітність за 2018 р. відповідно до вимог національних стандартів.

Однак у подальшому — для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з 01.01.2018 р., —  такі підприємства перераховують проміжну фінансову звітність та річну фінансову звітність за 2018 р., включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Починаючи з 01.01.2019 р. зазначені підприємства складають проміжну фінансову звітність та річну фінансову звітність за 2019 р. за МСФЗ. При цьому  як порівняльну інформацію в проміжній фінансовій звітності та річній фінансовій звітності за 2019 р. використовують показники фінансової звітності за 2018 р., трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.