Новости

С 1 января изменены сроки административного обжалования и принятия НУР

10.01.2019 / 16:00
С 1 января изменены сроки административного обжалования и принятия НУР

ДФС України повідомлено, що з 01.01.2019 р. змінено порядок врегулювання спірних питань та прийняття податкових повідомлень — рішень за результатами перевірок платників податків.

Збільшено з п’яти до десяти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), передбачений абзацом другим п. 44.7 ст. 44 та п. 86.7 ст. 86 ПКУ термін, протягом якого платник податків має право подати до контролюючого органу заперечення до акта (довідки) перевірки та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності. 

У зв’язку з цим збільшено з 10 до 15 робочих днів (з дня, що настає за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки) термін прийняття податкових повідомлень — рішень за результатами перевірок (п. 86.8 ст. 86 ПКУ).

Водночас за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу, податкове повідомлення — рішення, як і раніше, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів — протягом трьох робочих днів, що настають за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

При цьому до внесення відповідних змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.08.2015 р. № 727, норми його розділу V діють в частині, що не суперечить ПКУ.

Крім того, Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» збільшено з 10 календарних до 10 робочих днів передбачений п. 56.3 ст. 56 ПКУ термін, протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень — рішень.

При цьому слід звернути увагу на те, що передбачені п. 57.3. ст. 57 ПКУ граничні терміни сплати нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань не змінилися. Так, відповідно до цього пункту у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення — рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження.

У зв’язку з цим при надсиланні (врученні) платникам податків актів перевірок та податкових повідомлень — рішень, прийнятих за їх результатами, необхідно проводити роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо вищенаведених змін стосовно порядку узгодження результатів перевірок, а також щодо доцільності, з метою запобігання нарахуванню штрафних санкцій та пені за порушення строків сплати визначеного у податковому повідомленні — рішенні грошового зобов’язання, дотримуватись передбаченого п. 57.3. ст. 57 ПКУ його граничного строку сплати, або у разі незгоди з таким рішенням контролюючого органу розпочати протягом такого строку процедуру його оскарження.

Крім того, слід врахувати, що Законом № 2628 продовжено дію норм пп. 38.11 п. 38 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ, які пов’язані зі спеціальними правилами для підтвердження даних, визначених у податковій звітності суб’єктами господарювання, що здійснювали діяльність на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань на період здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

/Лист ДФС України від 27.12.2018 р. № 40351/7/99-99-14-03-03-17/