Новости

Позапланові перевірки ліцензіатів у 2019 році

11.01.2019 / 12:00

У Державній регуляторній службі України узагальнили запитання підприємців про ліцензійні перевірки.

01.01.2019 р. втратив чинність Закон України від 03.11.2016 р. № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

З дати втрати чинності Закону № 1728 органи ліцензування, на яких поширюється дія Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», зможуть здійснювати позапланові перевірки додержання ліцензіатом(и) вимог відповідних ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої ст. 19 Закону № 222, лише за наявності погодження державної регуляторної служби, яке надається на підставі відповідного рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за результатом розгляду звернення органу ліцензування з огляду на таке.

Пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої ст. 19 Закону № 222 передбачено такі підстави для проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, як:

  • виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, — з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині (зокрема, повідомлення про зміну даних, зазначених у підтвердних документах) або перевірки достовірності відповідної інформації;
  • обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, — з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
  • повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов — з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині.