Новости

ТЦО-2019: основные изменения

18.01.2019 / 17:00
ТЦО-2019: основные изменения

Принцип превалювання сутності над формою, який використовується в бухгалтерському законодавстві України та багатьох інших країнах світу, передбачає, що операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Українське податкове законодавство в частині ТЦУ доповнено відповідними нормами.

З 2019 р. функції, які виконуються сторонами операції, визначаються та аналізуються на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операцій та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.

Тобто при аналізі відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» фактичні умови операцій превалюють над договірними, якщо вони не відповідають одна одній або взагалі відсутнє їх документальне підтвердження.

Досліджуваною стороною, для якої перевіряється показник рентабельності відповідно до обраного методу ТЦУ, буде та, щодо якої, в тому числі, є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники, які використовуються для розрахунку показників рентабельності.

Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.