Новости

Обнародован проект порядка о продлении предельных сроков расчетов для экспортно-импортных операций

21.01.2019 / 16:40

На офіційному сайті Мінекономрозвитку оприлюднено проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку подовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених Національним банком України».

Проект постанови встановлює порядок видачі висновків щодо подовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених Нацбанком, визначає, зокрема, підстави для його одержання, суб’єкт надання, перелік та вимоги до документів, що подаються суб’єктами господарювання для отримання висновку, строк надання, виключний перелік підстав для відмови.

Зокрема, пунктом 2 проекту Порядку передбачено, що для одержання висновку резидент надсилає поштою або подає особисто або через Єдиний державний портал адміністративних послуг у формі електронних документів Мінекономрозвитку такі документи:

  • заяву на одержання висновку за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що містить відомості про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та обґрунтуванням необхідності подовження встановленого строку на певний період;
  • копії зовнішньоекономічного договору (контракту), всіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід’ємними частинами договору (контракту), засвідчені в установленому законодавством порядку. У разі якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено іноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;
  • копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема, платіжних банківських документів, довідок банків, митних декларацій, коносаментів, транспортних документів, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг), засвідчені в установленому законодавством порядку;
  • копії листів, повідомлень, які обумовлюють та обґрунтовують необхідність подовження строків розрахунків, засвідчені в установленому законодавством порядку.

Згідно з п. 5 проекту Порядку Мінекономрозвитку розглядає подані заявником документи щодо одержання висновку і протягом десяти робочих днів з дати їх реєстрації приймає рішення про видачу висновку або про відмову у видачі висновку.

Видача висновку здійснюється безоплатно.

Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з дати оформлення висновку, надає його копію Нацбанку та ДФС у порядку інформаційного обміну.